Wyższe Seminarium zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

W sobotę 7 maja Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie organizuje Dzień Otwartych Drzwi. W planach są zajęcia i warsztaty, ale też konkursy oraz loterie. Seminarium chce w ten sposób otworzyć się na młodych ludzi i być może wzbudzić też w ich sercach powołanie do kapłaństwa.

Dzień Otwartych Drzwi został zaplanowany na pierwszą sobotę maja. Ks. prof. Ryszard Selejdak, rektor Wyższego Seminarium zaprasza do przyjścia w szczególności młodzież aktywnie zaangażowaną w życie częstochowskiego Kościoła, wraz z duszpasterzami:

Zapraszamy księży proboszczów i wikariuszy z młodzieżą, aby odwiedzili Seminarium. W tym dniu, w sposób szczególny seminarzyści oraz przełożeni będą zaangażowani w zaprezentowanie Seminarium jako domu formacyjnego przyszłych kapłanów. Przewidzieliśmy rozmaite turnieje, loterie, spotkania z seminarzystami a także zwiedzanie budynku Seminarium, który jest ogromnym gmachem obejmującym nie tylko kościół akademicki i sale wykładowe, ale także hale sportowe.

Jak podkreśla Ksiądz Rektor, Wyższe Seminarium Dniem Otwartych Drzwi wpisuje się w tydzień modlitw polskiego Kościoła o nowe powołania kapłańskie:

Wydarzenie to potrwa od godz. 9:00 do 14:00 7 maja, czyli w przeddzień Światowego Dnia Modlitw o Powołania, który przeżywamy w Kościele 8 maja. Również 8 maja w Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania, a zatem Dzień Otwartych Drzwi wpisuje się w ten program modlitw powołaniowych.

Wyższe Seminarium Duchowne od początku roku akademickiego regularnie organizuje wydarzenia, których celem jest pobudzenie drzemiących powołań do kapłaństwa. Jednym z przykładów takich wydarzeń są tzw. „Niedziele Powołań”:

Zorganizowaliśmy do tej pory dwie takie niedziele, którymi objęliśmy dwa dekanaty w Radomsku, gdzie odwiedzaliśmy wszystkie parafie tych dekanatów. Przełożeni celebrowali Msze św. i głosili homilie powołaniowe, z kolei klerycy dzielili się swoimi wrażeniami, dawali świadectwo o tym, w jaki sposób to powołanie się u nich wzbudziło oraz jak je realizują.

Najbliższa Niedziela Powołań odbędzie się 8 maja w częstochowskim dekanacie św. Józefa. Na tym jednak władze Uczelni nie poprzestają. Seminarium przyjęło w ostatnim czasie rolę swoistego centrum kultury katolickiej. Odbywa się w nim coraz więcej wydarzeń, konferencji i wykładów dla wiernych świeckich. Spotykają się w nim też wspólnoty i grupy młodzieżowe oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.

Podsumowując: w pierwszą sobotę maja Seminarium zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa prawdopodobnie do godz. 14:00.

Skip to content