Świątynia Opatrzności Bożej/fot. ekai.pl

„Zawierzamy Opatrzności nasz trudny czas pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne Święto Dziękczynienia. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę czerwca i przypominać ma, że najcenniejszym darem dla Boga jest modlitwa oraz wdzięczność za okazane łaski.

Więcej na temat Święta mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

– Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan pisze: „W każdym położeniu dziękujcie”. Przypomina nam więc o wdzięczności. O tym, żebyśmy potrafili dziękować Bogu Ojcu za wszystko, co otrzymujemy. W modlitwie jesteśmy specjalistami głównie w prośbach. Rzadko natomiast dziękujemy – a mamy przecież za co.

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 roku przez abp. Kazimierza Nycza. Stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez Sejm Czteroletni, który postanowił złożyć Bogu dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

– Święto Dziękczynienia ma być świętem wdzięczności całego narodu. Swoim początkiem sięga czasów dość odległych, czyli Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. Miało być dziękczynieniem Bogu za ówczesne ocalenie narodu oraz wszystkie doznane łaski. Konkretnym znakiem dziękczynienia miała być Świątynia Opatrzności Bożej, na którą musieliśmy jednak kilka wieków poczekać.

W tym roku, podczas sprawowanych Eucharystii duchowni będą modlić się o ustanie pandemii, uzdrowienie dla chorych oraz życie wieczne dla zmarłych. Zawierzą również Bogu wszystkich wolontariuszy, a także wszelkie służby.

Program tegorocznych obchodów Święta Dziękczynienia znaleźć można na stronie www.centrumopatrznosci.pl.

ABK

Skip to content