Zespół Wychowania Duchowego i Patriotycznego Hufca ZHP Częstochowa upamiętnił nieżyjących już harcerzy, modląc się w ich intencji, podczas uroczystej Mszy św. w kościele Rektorackim.

Eucharystia sprawowana była w Dzień Zaduszny, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych – szczególnie pamiętając o tych, którym wartości patriotyczne nie były obce, a służba Bogu i bliźnim stanowiła trzon codziennego postępowania. Każdego roku, 2 listopada, częstochowscy harcerze spotykają się na wspólnej modlitwie, aby prosić o potrzebne łaski dla wszystkich druhów, którzy odeszli już z ziemskiego świata. Więcej na ten temat mówi Zastępca Komendanta Hufca Częstochowa, hm. Przemysław Kowalski:

– To spotkanie to piękna tradycja ZHP Hufca Częstochowa. Już od kilkudziesięciu lat spotykamy się na Mszy św. zaduszkowej w intencji harcerek i harcerzy – zmarłych, poległych i zaginionych. Jest to lista wypominkowa od 1920 roku, czyli od początku funkcjonowania harcerstwa w Częstochowie.

Na liście wypominkowej umieszczono nazwiska osób związanych z harcerstwem w sposób szczególny. To takie postaci jak: 18-letnia Bogusława Sikorska, druh Wyżykowski, czy też Ignacy Kozielewski – twórca hymnu harcerskiego:

– To również współczesne postaci, czyli hm. Ryszard Jakubiak (projektant odnowionego sztandaru hufca), hm. Edward Szostak (porucznik Wojska Polskiego, bardzo zasłużony dla naszego hufca). Na liście jest również Kamil Tkaczyk – młody drużynowy, który zginął na służbie 10 lat temu, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju.

Pamięć o zmarłych to jeden z elementów harcerskiego wychowania. Na co dzień częstochowski hufiec kieruje się systemem wychowawczym opartym na umacnianiu wśród dzieci i młodzieży m.in. takich wartości jak: prawda, dobro i oddanie bliźniemu. Jak tłumaczy Apolonia Morawska – harcerstwo zmienia życie na lepsze:

– Harcerstwo mnie ukształtowało. Miało ogromny wpływ na moje wychowanie. Teraz jestem już instruktorką i sama mogę wychowywać młodzież. Jest to dla mnie pewnego rodzaju życiowa misja.

Harcerstwo to niezwykła przygoda, prowadząca do wszechstronnego rozwoju osobistego. Każdy, kto chciałby dołączyć do częstochowskiego hufca może to zrobić w każdej chwili. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.czestochowa.zhp.pl.

Warto też przypomnieć, że w listopadzie harcerze podejmą się jeszcze jednej inicjatywy – wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. W celu uczczenia ważnej dla Polaków rocznicy harcerze zachęcają do uwiecznienia swojego wizerunku w biało-czerwonych barwach, a następnie pochwalenia się nim na portalu Facebook. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje zdjęcia do środy, 10 listopada do godz. 12:00 na adres mailowy: zpi@czestochowa.zhp.pl. Fotografie opublikowane zostaną w albumie na facebookowej stronie hufca 11 listopada.

ABK

Skip to content