Zakończenie roku akademickiego w Duszpasterstwie Akademickim

23 czerwca w akademickiej parafii Św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie odbyło się zakończenie roku akademickiego. Z tej okazji odprawiono uroczystą Mszę św., na której obecny był między innymi bp Antoni Długosz.

Biskup senior archidiecezji częstochowskiej wyraził wdzięczność, zarówno studentom jak i pracownikom, za poświęcenie w rozwoju duchowym i krzewieniu chrześcijańskiej filozofii:

– Byliśmy w Duszpasterstwie Akademickim i cieszyliśmy się bardzo, że patron tej parafii, Św. Ireneusz, jest takim filarem, który łączy wszystkich studentów z tym ośrodkiem. Cieszy mnie niezmiernie, że chcą oni kończyć rok akademicki Eucharystią, by w ten sposób swoją wiarę podkreślić, a także usłyszeć Słowo Boże. Podczas homilii starałem się prosto przekazywać katechezy św. Jana Pawła II.

Duszpasterz akademicki i proboszcz parafii Św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie, ks. Michał Krawczyk podkreślił, że miniony rok należał do niezwykle intensywnych i ważnych w dziejach placówki:

– Kończymy rok akademicki 2023-2024 i zgodnie ze zwyczajem z lat ubiegłych chcieliśmy podziękować Panu Bogu za wielkie dobro, które uczynił dla nas w tym roku. Wraz z władzami wszystkich uczelni miasta Częstochowy oraz studentami świętowaliśmy to wydarzenie i dziękowaliśmy za łaski. Na pewno każdy rok ma swoje jakieś radości i trudności. W tym jednak jeśli chodzi o duszpasterstwo, to mogę powiedzieć, że był duży rozwój. Bardzo wielu studentów zaangażowało się w różne posługi. Widzę też w ich zaangażowanie i wiedzę. Na pewno bardzo dobra współpraca z władzami uczelni wyższych bardzo mnie cieszy. Jestem wdzięczny Panu Bogu za ten rok.

Homilie podczas uroczystej Eucharystii wygłosił bp Antoni Długosz. Zaznaczył w niej, iż Kościół Katolicki zawsze broni życie:

– Jan Paweł II wiele razy przypominał, że drogą Kościoła jest człowiek. Cokolwiek ludzie przeżywają na Ziemi, nie może być obojętne dla Kościoła. To właśnie dlatego pozostaje on w obronie życia i nie zgadza się na aborcję, czy na przykład eutanazję, bo każdy ma prawo do naturalnej śmierci. Kościół ponadto materialnie pomaga narodom, dotkniętym różnymi kataklizmami. Staje on w obronie tam, gdzie łamane prawa ludzkie. Papież Jan Paweł II zawsze starał się podkreślać, że młodzież jest bardzo ważna w Kościele. Mówił: „Wy jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją Kościoła. Choćby nikt od Was nie wymagał, wy wymagajcie od siebie”.

Kościół Św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 132 jest pierwszą w Polsce, powołaną oficjalnie przez biskupa diecezjalnego, parafią akademicką. Ma ona służyć wszystkim osobom, które tworzą środowisko akademickie. Do parafii przynależą studenci częstochowskich wyższych uczelni oraz pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjno-techniczni. Celem parafii jest dostosowanie form duszpasterskich do potrzeb środowiska akademickiego.

WS

Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Skip to content