W częstochowskim Centrum Duchowości Księży Jezuitów zakończono uroczyście obchody Roku Ignacjańskiego. Mszy św. 31 lipca przewodniczył bp Andrzej Przybylski, który wskazywał wiernym na istotę prawdziwego nawrócenia w duchu św. Ignacego Loyoli.

Przyszły święty Kościoła katolickiego urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola (położonym na terenie kraju Basków) jako trzynaste dziecko w zamożnej rodzinie rycerskiej. Był paziem ministra skarbu hiszpańskiego króla, a jako oficer służył w wojsku wicekróla Nawarry. W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie, gdzie został ranny. Wydarzenie to zapoczątkowało proces jego przemiany duchowej. Jak wskazuje bp Andrzej Przybylski – życie św. Ignacego Loyoli pokazuje, że każdy z nas może stać się rycerzem Jezusa Chrystusa:

– W Kościele dziękujemy Bogu za dar życia św. Ignacego Loyoli oraz wielkie dzieła, które Pan uczynił poprzez niego. Pragnie my dziś dziękować za wkład jezuitów w życie duchowe naszej archidiecezji.

Rok Ignacjański przypominać miał wiernym 500. rocznicę nawrócenia św. Ignacego Loyoli oraz 400-lecie kanonizacji świętego przez papieża Grzegorza XV. Bp Andrzej Przybylski nawiązał do tego także w głoszonej przez siebie homilii, tłumacząc jednocześnie, że droga do świętości prowadzi przez prawdziwe odkrywanie Chrystusa:

– Bardzo dużo zależy od tego według jakiej narracji patrzymy na siebie. Kiedy św. Ignacy czytał ewangelię, słowa Chrystusa pokazały mu inną stronę życia – inną stronę jego serca i myślenia. Kiedy czytał życiorysy świętych zobaczył, że w życiu może chodzić o coś innego. Zapragnął wtedy być takim, jak oni. Postawił sobie pytanie – skoro oni mogli to dlaczego nie ty?

O tym, że św. Ignacy Loyola uczy nas gorliwej wiary i całkowitej służby Panu Bogu mówi również o. Artur Wenner, dyrektor Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie:

– Przeżywamy w całym Towarzystwie Jezusowym jubileuszowy Rok Ignacjański. W czasie tego roku odbyły się okolicznościowe sesje w Warszawie, Krakowie oraz celebracje w różnych naszych ośrodkach. Szczególnym momentem była peregrynacja ikony św. Ignacego (połączona z obecnością relikwii), która nawiedziła wszystkie nasze domy. Św. Ignacy uczy nas modlitwy. Tego, jak znaleźć w głębinach medytacji obecność Boga.

Św. Ignacy Loyola zmarł 31 lipca 1556 roku. Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających cenne pouczenia duchowe, Opowiadanie pielgrzyma oraz Dziennik duchowy – świadectwo mistyki ignacjańskiej. Jest patronem zakonu jezuitów, dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz uczestników rekolekcji.

ABK

Zakończenie Roku Ignacjańskiego

Skip to content