W czwartek, 8 grudnia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poprzez tradycyjne odśpiewanie Akatystu. W nabożeństwie uczestniczył Chór Seminaryjny złożony z kleryków i absolwentów.

Akatyst to starożytny bizantyjski hymn ku czci Bogarodzicy Maryi. Znaczenie samej nazwy wyjaśnił lektor wprowadzający w nabożeństwo:

Z języka greckiego oznacza “nie siedząc”, a więc na stojąco. Wspólnota na znak szacunku musi śpiewać hymn w postawie stojącej, tak jak słucha się Ewangelii.

Ks. Marek Cisowski – wykładowca muzyki liturgicznej, pod którego kierownictwem muzycznym odbyło się nabożeństwo, opowiedział o tradycji wykonywania Akatystu:

Tradycja wykonywania Akatystu jest bardzo stara. To jest właściwie wczesne średniowiecze w Kościele wschodnim, który zawsze nastawiony był na pobożność maryjną. Te syryjskie śpiewy oraz Akatysty ku czci różnych świętych, a w szczególności Maryi były wykonywane jako wyraz pobożności, nie tylko duchownych, zakonów, ale też tych, którzy włączają się w te śpiewy. To jest olbrzymia tradycja od pierwszych wieków do dzisiaj ludzie się gromadzą i rozpoznają w tym śpiewie piękno muzyki, piękno śpiewu, piękno tekstu, a także piękno głębokiej duchowości nastawionej na oddawanie czci Maryi.

Akatyst jest powszechnie uznawany za hymn tak piękny, że wprost nie mający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej. Czwartkowe nabożeństwo poprzedzone zostało śpiewem Bogurodzicy, psalmu oraz odczytaniem słów Ewangelii. Śpiew Akatystu prowadził ks. dr Kamil Zadrożny. Ponadto Akatyst śpiewany jest na Jasnej Górze w każdą sobotę.

Galeria: fot. Radio Fiat

Skip to content