Ziemia Święta oczami duchownego

Fot. Ojciec Zacheusz

W okresie Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych, Ziemia Święta, po której stąpał Jezus nabierają szczególnego znaczenia. To miejsce kryjące w sobie niesamowitą historię i źródło naszej wiary. Czym jest Ziemia Święta i co może nam dać? O swojej pielgrzymce do tego miejsca opowiada Ojciec Zacheusz.

Ojciec Zacheusz, franciszkanin, rekolekcjonista oraz strażnik Grobu Pańskiego. Przez kilka ostatnich lat służył w Jerozolimie. Opowiada o tym, jak Ziemia Święta wygląda z perspektywy duchownego tym bardziej teraz, w okresie świąt:

Przez 6 lat służyłem w Jerozolimie w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Z perspektywy kapłana bycie i pielgrzymowanie do miejsc świętych jest na nowo odczytaniem Ewangelii. Każdy, nie tylko kapłan, który opowiada o pielgrzymowaniu do tych miejsc mówi, że jest to na nowo odkrycie historii zbawienia.

Pielgrzymowanie po miejscach świętych ma szczególny wymiar. W ten sposób człowiek odwiedza miejsca, które opisane są w Biblii. Wtedy Ewangelia zaczyna mieć zupełnie inne znaczenie. Wiele kwestii zostaje wyjaśnionych, człowiek lepiej może zrozumieć Słowo Boże. Takiego czegoś może doświadczyć zarówno duchowny jak i osoba świecka, mówi Ojciec Zacheusz:

Mówimy też o pielgrzymowaniu do miejsc świętych jako o piątej Ewangelii. Jest to odczytanie na nowo, duchowo, tych treści, które czytamy na co dzień. I to mówimy my, jako kapłani, jako zakonnicy, jako ludzie świeccy. Gdy otwiera się na nowo teksty Pisma Świętego po odbytej pielgrzymce to nagle otwierają się oczy, widzimy te miejsca, myślimy „ja tam byłem”, „ja tego miejsca dotykałem”. Tak jest gdy mówimy o Grójcu, przechodzimy drogą krzyżową, gdy dotykamy skały kalwaryjnej, czy miejsca pochówku Jezusa Chrystusa to Słowo Boże staje się jeszcze bardziej żywe.

Ziemia Święta oraz Grób Pański w okresie świąt Wielkanocnych stanowią centrum naszych rozważań. To właśnie tam 2000 lat temu miały miejsce sceny, które dziś znamy z Biblii. Warto się nad tym zastanowić i poczuć znaczenie tego miejsca.

WB