Znamy datę tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny

W poniedziałek 21 lutego, w częstochowskiej Kurii metropolitalnej odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny. Uczestnicy wstępnie omówili wizję Marszu oraz wybrali datę. Spotkaniu przewodniczył abp Wacław Depo.

Abp Wacław Depo podsumowując spotkanie wyraził swoją wdzięczność dla jego uczestników, chcących się zaangażować w organizację tego bardzo ważnego – jak sam mówi – wydarzenia:

Bardzo jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom spotkania w sprawie bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest Marsz dla Życia i Rodziny. Spotkaliśmy się tutaj jako przedstawiciele Kurii i jej wydziałów, oraz wszystkich grup apostolskich i Fundacji dla Życia i Rodziny, która jest współorganizatorem tego Marszu. Wytyczyliśmy sobie pewne zadania, które będziemy w najbliższym czasie realizować.

Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo zwrócił uwagę podczas spotkania, że pojęcia miłości czy kochania są w dzisiejszych czasach wypaczane poprzez używanie ich do nazywania zjawisk, które miłością i kochaniem nie są. To stawia przed nami zadanie stanowczego przypominania prawdziwego znaczenia słowa „miłość” i zdania „kocham Cię”, które obecnie są często nadużywane. Metropolita Częstochowski zauważa też, że ten chaos pojęciowy i kryzys, który jest jego następstwem, ma swoje źródło w oderwaniu dzisiejszego świata od prawdy:

To co nazywamy nieraz kryzysem rodziny i kryzysu dla życia, rodzi się z kryzysu prawdy. Dzisiaj musimy się spotykać na fundamencie prawdy, bo jeśli nie będziemy określać właściwymi pojęciami tego, co nas ma łączyć a nie tylko dzielić, to będziemy wtedy nie tylko konfrontować ze światem, i mentalnością post-prawdy, która mówi, że nie ma jednej prawdy, wszyscy mamy swoje prawdy – dlatego jesteśmy przeciwko sobie

Fot. Radio Fiat

Również Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny Jana Pawła II podkreślił w nawiązaniu do słów abp. Wacława to, że Marsz dla Życia i Rodziny nie ma na celu występować przeciwko komuś albo czemuś, a właśnie ma być tym, co łączy ludzi wokół wartości dla większości naszego społeczeństwa najważniejszych:

Marsz ma swoją stałą formułę. To jest pokojowa manifestacja, pokojowy przemarsz Alejami, po to, żeby zamanifestować, że opowiadamy się za życiem, za rodziną, za tymi wartościami, które są ważne dla każdego człowieka. Jest to też element naszego wspólnego świętowania, radowania się własnym życiem, życiem swoich dzieci, życiem swoich najbliższych.

Fot. Radio Fiat

Podczas spotkania zapadły ważne decyzje, które nadały kierunek dalszym pracom organizacyjnym. Wśród najważniejszych kwestii jest to, że abp Wacław Depo zatwierdził datę tegorocznego Marszu oraz jego trasę. Marsz odbędzie się w 29 maja. Rozpocznie się Mszą św. prawdopodobnie o godz. 16:00 w archikatedrze Świętej Rodziny, skąd następnie wyruszy na błonia jasnogórskie. Ks Robert Grohs, kierownik Referatu Duszpasterstwa Rodzin nie ma wątpliwości, że spotkanie to było bardzo owocne:

Nasze dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne i będzie owocować dalej dlatego, że jest w nas duży zapał – w każdym z nas, we wspólnotach – i chcemy rzeczywiście promować życie, chcemy promować cywilizację życia. W tym roku Marsz przejdzie przez Częstochowę w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i również dla nas jest to okazja do promowania „Ewangelii Życia”, do tego, abyśmy się szykowali na niebo, bo w niebie już tylko będzie życie. Jesteśmy posłani przez Chrystusa jako ci, którzy mają świadczyć o życiu, dlatego wszystko, co robimy dla wiary w życie i cywilizacji życia jest z wielkim Bożym błogosławieństwem. Dlatego mam nadzieję na wielkie owoce tego spotkania i kolejnych oraz całego dzieła.

Chronologicznie było to drugie spotkanie organizacyjne, jednak pierwsze dla szerokiego grona organizacji i wspólnot, które chciałyby się zaangażować w organizację tegorocznego Marszu. W spotkaniu oprócz archidiecezjalnego Referatu Duszpasterstwa Rodzin oraz Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła, wzięli udział przedstawiciele m.in wspólnoty Pielgrzymi Niepokalanej, Rycerzy Kolumba oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.

Skip to content