Bój pod Mokrą w Przystanku Historia

Bój Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod Mokrą w świetle nowych dokumentów i fotografii archiwalnej. Taki motyw historyczny był tematem drugiego z cyklu spotkań w Przystanku Historia, poświęconych czasom wojennym w regionie częstochowskim.

Prelekcję wygłosił Adam Kurus, historyk Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jak mówi prelegent, celem wykładu jest przybliżenie mieszkańcom Częstochowy i regionu wydarzeń sprzed ponad 80 lat.

– Z jednej strony bój pod mokrą jest dobrze znany w polskiej historiografii, pojawia się nawet w podręcznikach do historii. Okazuje się jednak, że ciągle nie wiemy wielu rzeczy o tym wydarzeniu, tym bardziej że toczyło się tak blisko Częstochowy. Jest to jedno z wielu wydarzeń z września 1939 roku, które miało miejsce na częstochowskich ziemiach, a mimo wszystko mieszkańcom często to umyka – powiedział Adam Kurus, prelegent.

Obok zapoznania się z nieznanymi dotąd faktami, uczestnicy mogli zobaczyć m.in. archiwalne niemieckie fotografie dokumentujące pole bitwy pod Mokrą, a także zdjęcia prezentujące uzbrojenie polskiej kawalerii.

– Jednym z celów wykładów jest też pokazanie uzbrojenia i wyposażenia polskiej kawalerii u progu II wojny światowej. Konie służyły już wtedy tylko do transportu broni i sprzętu. W ramach brygady kawalerii korzystano z pojazdów mechanicznych, takich jak samochody czy ciężarówki. Ułani oraz strzelcy konni walczyli pieszo, często w okopach lub na stanowiskach strzeleckich – dodał historyk.

Jedną z dodatkowych atrakcji była prezentacja repliki polskiego karabinu przeciwpancernego wz. 35, wraz z krótkim przedstawieniem jego historii oraz przykładów użycia na częstochowskim odcinku frontu. Spotkanie miało miejsce w czwartek 21 października w Centrum Edukacyjnym IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.

BNO

 

Skip to content