Jubileuszowa wystawa Wydziału Sztuki UJD

„Alma Mater” to tytuł jubileuszowej wystawy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W Miejskiej Galerii Sztuki prezentowane są dzieła zarówno byłych, jak i obecnych pracowników Uczelni, a także jej studentów oraz absolwentów. Wernisaż prac urozmaicił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Katedry Muzyki.

Wystawa wpisuje się w tegoroczne obchody 50-lecia częstochowskiej Uczelni, o czym przypomina Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska:

– W 1971 roku odbyła się pierwsza inauguracja. Była to wtedy Wyższa Szkoła Nauczycielska. Później powstała natomiast Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Stanowiliśmy rozpoznawalną jednostką pedagogiczną. Po czasie zmieniliśmy nazwę na Akademię im. Jana Długosza. Podkreśliliśmy, że jesteśmy jednostką wieloprofilową, prowadzącą badania w różnych dyscyplinach. Teraz gdy od 3 lat jesteśmy już Uniwersytetem, ten fakt jest jeszcze bardziej podkreślany. Łączymy nauki humanistyczne i przyrodnicze. Przeszliśmy drogę od dosyć sprofilowanej Uczelni do wielodziedzinowej.

Prawem Jubileuszu jest również wytyczanie celów na przyszłość. W przypadku Uniwersytetu jest to utworzenie m.in. kierunku lekarskiego.

„Alma Meter” to zbiór kilkudziesięciu prac podzielonych na 3 pokazy: wystawę Katedry Malarstwa, Katedry Grafiki oraz tej autorstwa pracowników Miejskiej Galerii Sztuki. O tym, w jaki sposób interpretować prezentowane dzieła mówi dr Agata Stronciwilk z Wydziału Sztuki UJD w Częstochowie:

– Chcieliśmy pokazać twórczość artystów obecnie pracujących na Uniwersytecie oraz tych, którzy przez wiele lat tworzyli Wydział Sztuki, a także częstochowskie środowisko artystyczne. Wystawa podzielona jest więc na 3 części. Dwie z nich realizowane są przez Wydział Sztuki, a jedna przez Miejską Galerię Sztuki.

O byłych artystach-pedagogach, od czasów Wyższej Szkoły Pedagogicznej do współczesności, przypomina szczególnie wystawa o tytule „Ślady i drogowskazy”, przygotowana przez pracowników Miejskiej Galerii Sztuki. Więcej na temat ekspozycji mówi jej kurator mgr Barbara Szyc.

– Reguła, którą przyjęliśmy do zrealizowania tej wystawy była następująca: wszyscy pedagodzy artystyczni związani z Uczelnią dłużej niż 3 lata. Do stworzenia wystawy wybraliśmy prace 33 osób. To jest główna kadra, która pracowała na Uczelni przez wiele lat. Artystów, którzy wyrobili „Markę” i wykształcili wielu utalentowanych twórców.

Wernisaż prac artystów urozmaicił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu m.in. Macieja Zagórskiego, kierownika Katedry Muzyki UJD w Częstochowie:

– Wydział Sztuki tworzą zarówno plastycy, jak i muzycy. Obecnie mamy Katedrę Muzyki, Katedrę Malarstwa oraz Katedrę Grafiki. Znamy się od dawna, ponieważ spotykamy się na wielu zebraniach. Czasem realizujemy również wspólne projekty, łączące pokazy muzyczne z plastycznymi. Często zdarza się więc, że podczas wernisaży występują również artyści Katedry Muzyki.

Ekspozycje prezentowane pod wspólną nazwą „Alma Mater” oglądać można do 11 lipca w Miejskiej Galerii Sztuki.

ABK

Skip to content