Jurajski dziennik Wojciecha Prażmowskiego

W środę 12 grudnia w Ratuszu odbyła się promocja „Dziennika jurajskiego” autorstwa Wojciecha Prażmowskiego. Wojciech Prażmowski to wybitny fotografik urodzony w Częstochowie, a jego „Dziennik jurajski” to wyjątkowe dwutomowe wydawnictwo, do którego trafiły klimatyczne zdjęcia przywołujące wspomnienia i wrażenia artysty związane z Jurą Krakowsko-Częstochowską.

Dziennik jurajski” jest częścią tegorocznego projektu „Juromania”, koordynowanego wspólnie przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Celem projektu jest oryginalna promocja piękna i walorów turystycznych Szlaku Orlich Gniazd. W ramach „Juromanii” w sezonie letnim odbył się szereg imprez przygotowanych przez jurajskie gminy, w tym przez Częstochowę.

PNP