Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele ewangelickim w Częstochowie zakończył się koncertem finałowym w niedzielę 13 sierpnia. Repertuar oparty na utworach z 1. połowy XVI wieku wykonał Zespół Muzyki Dawnej Filatura di Musica. Nie był to koncert organowy, ale muzyki kameralnej. Nieczęsto można spotkać się z takim wykonaniem, mówi Beata Młynarczyk, kierownik artystyczny koncertu:
– To niezwykły koncert przygotowany przez zespół Filatura di Musica specjalnie na 500-lecie reformacji. Na ten koncert składają się utwory napisane na początku XVI wieku, a więc w czasach Marcina Lutra. Znajdują się też takie, które zostały przez niego samego napisane. Tym, co niezwykłe w tym koncercie jest to, że muzyka będzie wykonywana na instrumentach będących kopiami instrumentów z epoki, a więc brzmienie będzie maksymalnie zbliżone do brzmienia z XVI wieku. Ponadto muzykę tę wykonują specjaliści w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej. Jest to zatem namiastka muzyki z tamtych czasów w bardzo dobrym wykonaniu. W składzie zespołu znajduje się częstochowianka – Judyta Wrona-Tupczyńska. Studiowała ona w Bazylei, w Szwajcarii. Jest też gambistka, która studiowała w Grenoble we Francji. Są to zatem artyści, którzy mają zarówno doświadczenie jak i kwalifikacje do tego, żeby grać muzykę dawną. Robią to z wielką muzykalnością i profesjonalizmem.
Muzycy grali na instrumentach takich jak: flety, fidel, wiola da gamba oraz wirginał. Koncertowi towarzyszyła prezentacja, na której wyświetlane były XVI-wieczne obrazy oraz nuty. Niektóre z nich zapisane były ręką samego Marcina Lutra.
Cyklem trzech koncertów z Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej ewangelicy świętowali 500-lecie reformacji Kościoła, za której początek przyjmuje się przybicie na drzwiach kościoła zamkowego w Wittemberdze 95 tez przez Lutra.

KN

Skip to content