„Robert Schuman – Ojciec Wspólnoty Narodów Europy” – tak nazwano nową wystawę, którą obejrzeć można w budynku poklasztornym przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Ekspozycja to kilkanaście plansz, informujących o kluczowej postaci w kształtowaniu jedności europejskiej – jej życiu prywatnym oraz zawodowym.

Robert Schuman mawiał, że: „Tylko z pojednania wyłoni się wspólnota ludów w solidarności, wolności, sprawiedliwości i pokoju”. Uważał, że jedynie trwała ugoda z Niemcami może stworzyć podstawy dla zjednoczenia Europy. 9 maja 1950 roku, we współpracy z Jeanem Monnetem opracował znany na świecie plan Schumana, w którym zaproponował państwom europejskim wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali: najważniejszych materiałów dla przemysłu zbrojeniowego. Robert Schuman uczył nas patriotyzmu i wartości międzynarodowej współpracy, jednak z pozostawieniem tożsamości narodowych. – Pragnął unii, ale nie w rozumieniu Super Państwa – mówi prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana:

– Zależało mu na tym, aby kręgi wymiaru wspólnotowego zataczały coraz to nowsze obszary życia społecznego i gospodarczego. Zaczęło się to od Wspólnoty Węgla i Stali, później Europejska Wspólnota Gospodarcza. Wymiar tej wspólnoty miał być coraz bardziej pogłębiany. Niestety wszystko zmienia się, gdy do głosu dochodzi Altiero Spinelli reprezentujący ideologię, której celem jest stworzenie Super Państwa. Ci, którzy nie będą chcieli się podporządkować, będą zmuszani do tego siłą. Bardzo się cieszę, że ta wystawa jest pokazywana. To możliwość poznania prawdziwego Roberta Schumana. Istoty jego idei, aplikacji i zastosowań. Schuman jest ratunkiem dla Europy.

Schuman pragnął oprzeć wspólnotę Europy na trzech filarach: jedności, solidarności i pokoju. Mówił też, że: „Europejski duch oznacza bycie świadomym przynależności do kultury chrześcijańskiej rodziny i gotowym do służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności (…)”. Warto zaznaczyć, że beatyfikacja jednego z ojców jedności europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Papież Franciszek uznał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana 19 czerwca bieżącego roku.

Na wystawie w budynku poklasztornym przy kościele św. Zygmunta prezentowane są nie tylko zapiski wartościowych myśli Roberta Schumana, ale również informacje dotyczące jego życia prywatnego. Do obejrzenia ekspozycji zachęca organizator wystawy, częstochowski radny Paweł Ruksza:

– Na spotkaniu lokalnych polityków w Wiśle senator Tadeusz Kopeć wspomniał nam o wystawie prezentowanej w Senacie RP. Zapytał się, czy byłaby wola zorganizowania jej lokalnie. Zgłosiłem się do tego przedsięwzięcia. Myślę, że warto zobaczyć tę wystawę. To nie tylko historia o Schumanie, ale przede wszystkim wartościach w polityce.

Wystawę pt. „Robert Schuman – Ojciec Wspólnoty Narodów Europy” udostępniona będzie dla zwiedzających przez 3 tyg.

ABK

Skip to content