Św. Jan Paweł II po raz kolejny na monetach i medalach

W Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II miał miejsce wernisaż wystawy medalierskiej „Czas ucieka, wieczność czeka. Post scriptum”.

Jest ona poświęcona śp. Bernardowi Markowi Adamowiczowi – pomysłodawcy, założycielowi i pierwszemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej. Data zainicjowania wystawy nie była przypadkowa – 18 maja mija 102. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – zauważa metropolita częstochowski abp Wacław Depo, honorowy patron wystawy.

– Charakter dzisiejszego dnia oddają dwa słowa: dar i zobowiązanie. Dar życia Jana Pawła II pomnożył się najpierw przez atmosferę rodzinnego domu, a później przez promieniowanie jego ojcostwa, jako papieża. Zobowiązanie jest z kolei dla nas wszystkich poprzez zachowanie tego dziedzictwa i przejęcie się tym, co do nas mówił i co nam zostawił – powiedział abp Wacław depo.

W wystawie powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej i wzięło w niej udział 71 artystów z całej Polski o ugruntowanym dorobku.

– Można powiedzieć, że ta wystawa stanowi przegląd współczesnego medalierstwa polskiego. Tematycznie są to prace związane z Janem Pawłem II oraz Bernardem Adamowiczem. Są tu m.in. jego portrety, ale też prace nawiązujące do edycji medalierskich rozmów z Janem Pawłem II, czyli cyklu wystaw, który zainicjował Adamowicz. W tym dniu przypada rocznica urodzin Jana Pawła II oraz wspomnianego już założyciela naszego Stowarzyszenia. Jest to znamienne, że urodzili się oni tego samego dnia, a ich drogi zostały powiązane – mówił Stanisław Kośmiński, członek Stowarzyszenia oraz kurator wystawy.

Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej powołano w 2015 roku. Jego powstanie jest owocem trwającej już od roku 2013 wspólnej przygody twórczej grona kilkudziesięciu polskich artystów medalierów, którym towarzyszą także kolekcjonerzy oraz osoby zajmujące się naukowo tą dziedziną sztuki. Stowarzyszenie zrzesza wiele osób z całej Polski, w tym także z Częstochowy.

– Przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski: m.in. Ewa Olszewska-Borys, Krzysztof Anuszkiewicz, Stanisław Kośmiński, Krzysztof Pabiańczyk z Częstochowy czy Anna Wątróbska-Wdowiarska. Są to postacie budujące polskie medalierstwo, zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu. Corocznie od 11 lat staramy się, by dzień narodzin św. Jana Pawła II był czymś wyjątkowym – podkreślił Krzysztof Witkowski, dyrektor Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II.

Wernisaż uświetnił występ Janusza Potempskiego – gitarzysty, autora tekstów i muzyki.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

Skip to content