Upamiętnienie 40. rocznicy powstania i działalności NSZZ Solidarność kolejarzy

W sobotę 16 października na dworcu PKP Stradom w Częstochowie uroczyście została odsłonięta tablica upamiętniająca powstanie i działalność NSZZ Solidarność kolejarzy na terenie Częstochowy. Podczas uroczystości uczczeni minutą ciszy zostali nieżyjący już działacze oraz odśpiewano hymn Solidarności. Pamiątkowa tablica ma swoje miejsce w głównym pomieszczeniu dworca.

Czasy stanu wojennego w Polsce były ciężkim okresem na kartach naszej historii. W całej Polsce zbierali się działacze NSZZ Solidarność, tak też było i w Częstochowie. O istocie dzisiejszych obchodów mówi posłanka Lidia Burzyńska:

-Dzisiejszy dzień dla NSZZ Solidarność kolejarzy w Częstochowie jest bardzo ważny. Po 40 latach właśnie tutaj, gdzie w latach 80. spotykali się nielegalnie przed ówczesną władzą. Dzięki ich pamięci mieliśmy okazję odsłonić te piękną tablicę upamiętniającą. Dla tych ludzi było to ogromne wyzwanie. Z jednej strony miłość do rodziny, miłość do swojej pracy, miłość do siebie, a z drugiej strony miłość i tęsknota za wolną ojczyzną. Pogodzenie tych dwóch spraw wymagało wielkiej determinacji. Siłą dla tych ludzi była postać św. Jana Pawła II, który podczas swojej pielgrzymki w 1979 wypowiedział słowa “Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi.”

Inicjatorką umieszczenia pamiątkowej tablicy jest Urszula Kubik – założycielka związku kolejarzy regionu częstochowskiego, która uczestniczyła w proteście w Klubie Ikar oraz była internowana podczas stanu wojennego. Tak wspomina czasy powstawania związku kolejarzy w Częstochowie:

-Tutaj na Stradomiu odbywały się nielegalne spotkania. Spotykaliśmy wieczorem lub w nocy, aby założyć związek kolejarzy. Jak rozpoczął się stan wojenny zaaresztowano mnie w domu 13 grudnia. Moja mama o 6 rano nie chciała otworzyć drzwi, tym którzy po mnie przyszli. Przez drzwi powiedzieli, że jest stan wojenny i mają prawo widzieć się z pani córką. Później wyważyli drzwi … Było ich pięciu i mnie zabrali.

Po zakończeniu pierwszej części obchodów uczestnicy udali się do Muzeum Historii Kolei, gdzie mogli wpisać się do pamiątkowej księgi. Od dzisiaj tablicę można zobaczyć w głównym budynku dworca na Stradomiu.

Skip to content