Fot. gov.pl

W Wigilię Bożego Narodzenia, 222 lata temu, urodził się Adam Mickiewicz. Poeta, autor epopei narodowej “Pan Tadeusz”, publicysta i filozof. Jeden z Trzech Wieszczów polskich (obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego). Przez swoje dzieła wpłynął na rozwój polskiej literatury, świadomość narodową, a także kulturę i sztukę.

“Dziady”, “Konrad Wallenrod”, “Sonety krymskie” i słynna “Oda do młodości” to tylko kilka z tytułów. Twórczość Adama Mickiewicza zadecydowała o zwycięstwie romantyzmu w sporze ze zwolennikami klasycyzmu. – Jego dzieła wywierają wpływ na kolejne pokolenia – mówi dr hab. Joanna Warońska z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

– Adam Mickiewicz to wybitny poeta. Zaczynał tworzyć w czasach, gdy zmieniał się cały paradygmat literatury. Z poety oświeconego (który musiał wiedzieć, jak tworzyć poezję) nagle okazało się, że ważniejsze jest to, co zostało zawarte w treści. Dla osób zgłębiających twórczość Mickiewicza ważna była jego odwaga i chęć zmiany rzeczywistości. Każde dzieło poety pokazywało jego inne możliwości, inne myślenie o literaturze. Z Mickiewiczem można uczyć się patrzenia na pejzaż. Uczyć się walko za Ojczyznę oraz tęsknić za Ojczyznę utraconą.

Adam Mickiewicz zadebiutował wierszem “Zima miejska” opublikowanym w “Tygodniku Wileńskim” w 1818 roku. Później powstały “Ballady i romanse”, uważane za manifest polskiego romantyzmu. Poeta tworzył na emigracji, a próbą powrotu do Ojczyzny, “kraju lat dziecinnych”, jest “Pan Tadeusz”, czyli epopeja uważana za arcydzieło poezji polskiej. W latach 50. XX wieku decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki poeta stał się patronem częstochowskiego teatru.

– Mickiewicz wielokrotnie gościł na scenach polskich teatrów, także w Częstochowie. Naszego patrona uhonorowaliśmy m.in. poprzez wystawianie “Ballad i romansów” czy też “Pana Tadeusza”. Chciałbym również, aby na 95-lecie zrealizować “Konrada Wallendroda”. To utwór z dużym potencjałem inscenizacyjnym. To tekst, który przekładać można na różne sytuacje społeczno-polityczne. To przynajmniej kilka warstw tematycznych, aktualnych w dzisiejszej rzeczywistości.

Wieszcz polski zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu, gdzie tworzył legion polski do walki z Rosją. Trumnę z ciałem do Polski sprowadzono w 1890 roku, a następnie pochowano w krypcie na Wawelu. Pogrzeb Adama Mickiewicza przerodził się w wielką manifestację patriotyczną.

ABK

Skip to content