DSCF6464

W Muzeum Zdzisława Beksińskiego w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie nastąpią zmiany. Jeszcze przez rok będą prezentowane te same co dotychczas obrazy artysty. Właścicielami eksponatów są Anna i Piotr Dmochowscy, którzy jedynie wypożyczyli je częstochowskiej Galerii. Nie oznacza to, że prace Zdzisława Beksińskiego znikną z Częstochowy. Wręcz przeciwnie.

– Kolekcję posiadamy od 9 lat. Przez najbliższy rok jeszcze jest prezentowana w niezmienionej formie, zaś za rok mam obiecane przez pana Piotra Dmochowskiego, że kolekcja się odnowi o 25 prac, które przywędrują do nas z jego prywatnej galerii, z Paryża. Oczywiście kolekcja zostanie uzupełniona o rysunki oraz o fotografie – mówi Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor MGS.

Kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, która została przekazana do MGS, jest tylko częściowo udostępniana w Częstochowie. Wypożyczanie eksponatów do różnych instytucji kultury jest naturalnym zjawiskiem. – Jesteśmy w stałym kontakcie z właścicielem kolekcji, który absolutnie wyraża na każdy taki wniosek zgodę, aby kolekcja była jak najszerszemu gronu udostępniana – dodaje Anna Paleczek-Szumlas. Na wystawie obecnie prezentowanych jest 50 obrazów oraz rysunki z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Integralną częścią wystawy są dwa stanowiska audiowizualne, gdzie można obserwować twórcę przy pracy oraz zapoznać się z pracami fizycznie nieobecnymi na wystawie.

Zdzisław Beksiński był jednym z najwybitniejszych polskich plastyków przełomu XX i XXI w. Zajmował się malarstwem, fotografią, grafiką, rzeźbą. Tworzył prace w dwóch zasadniczych nurtach: tzw. „gotyckim”, którego efektem były odrealnione, oniryczne dzieła, oraz tzw. „barokowym”, na pograniczu abstrakcji. Twórca został zamordowany.

Wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego ma charakter stały. Jest dostępna dla zwiedzających w czasie trwania wystaw czasowych, a w przerwach na zmianę ekspozycji po ustaleniach telefonicznych. Wyjątkowe wrażenie wywołuje przygotowane oświetlenie. Umiejscowione przy pracach lampy wywołują złudzenie wyłaniania się obrazów i szkiców z ciemności.

K. R.

Skip to content