Parking przy Szkole Podstawowej w Mstowie

Nowy parking dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Mstowie już funkcjonuje. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa dojazdu dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne.
Projekt budowy parkingu został sfinansowany w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mstów – z inicjatywy Sołtysa Mstowa, Zbigniewa Bigosińskiego. Natomiast pieniądze na wykonanie inwestycji Rada Gminy Mstów zabezpieczyła w budżecie na 2017r. W ramach prac powstało m.in. 18 nowych miejsc parkingowych, usytuowanych prostopadle do istniejącej jezdni (w tym 2 miejsca, przeznaczone dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych). Dla rodziców, dowożących swoje dzieci samochodami osobowymi, utworzone zostały bezpieczne miejsca do wysiadania. Z parkingu do szkoły uczniowie bezpiecznie dojdą pieszo (bez wychodzenia na jezdnię !!) po szerokim chodniku z kostki brukowej.
Pozostały zakres przedmiotu zamówienia m.in.:
• schody terenowe (z kostki brukowej) na dojściach do istniejącego chodnika.
• chodniki (o szer. 1,5m) za parkingiem i na dojściach do istniejącego chodnika – w celu skomunikowania ruchu pieszego w rejonie inwestycji.
• chodnik (szer. 2,0m) na przeciwko wejścia do szkoły – sprowadzenie ruchu pieszego po istniejącym chodniku w celu obejścia parkingu.
• nawierzchnia i chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
• ogrodzenie z siatki (wys. 1,5m) ze słupkami i cokołem oraz furtką (szer. 1,2 m).
• uzupełnienie terenu ziemią z wykopu, ukształtowanie przyległego terenu, zahumusowanie i obsianie trawą.
• oznakowanie pionowe i poziome.

źródło: UG Mstów

Skip to content