Akcja profilaktyczna “Trzeźwo do celu” w Radomsku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta, policją oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości podejmują wspólne działania pod hasłem „Trzeźwo do celu”.

Kampania informacyjno–edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, że każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę, który stanowi śmiertelne zagrożenie. Pijani kierowcy nie tylko przewożą swoich najbliższych, ale zagrażają też wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. – Reagujmy, gdy ktoś pod wpływem alkoholu zbliża się do samochodu – apelują organizatorzy akcji.

Działania będą obejmowały m.in. kontrolę trzeźwości prowadzoną przez funkcjonariuszy policji. Kierowcom wręczone zostaną też ulotki informacyjne o zakresie działań MKRPA i stowarzyszeń oraz breloki z napisem „Prowadzę, jestem trzeźwy”.