Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Od 15 stycznia Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi w ramach ogólnopolskiej akcji Ankietę koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badanie potrwa do 31 stycznia. Biorą w nim udział zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Czego dotyczy ankieta i jak jest przeprowadzana wyjaśnia Dorota Gwóźdź, kierownik Wydziału Badań Ankietowych:
– Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym realizowane jest za drugie półrocze 2017 roku. Docieramy do wylosowanych gospodarstw rolnych, do rolników, i pośród tych rolników przeprowadzamy wywiad. Tego badania w terenie nie realizujemy, jest ono realizowane przez internet i poprzez rozmowy telefoniczne. Wyniki badań są w pełni anonimowe.
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym jest badaniem ogólnopolskim przeprowadzanym przez wojewódzkie oddziały Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe informacje dotyczące ankiety można uzyskać w oddziałach Urzędu Statystycznego.

ZD