Nie tylko na drodze, ale również w rezerwacie ustawiane są znaki kierujące ruchem. Opatrzone znakami bariery stanęły w dwóch rezerwatach przyrody, na północy i południu regionu.

Chodzi o rezerwaty przyrody Łężczok i Parkowe. Oba są chętnie odwiedzane przez turystów. Nieuporządkowany ruch turystyczny przynosi szkodę przyrodzie, stąd nasze zdecydowane działania.

– Chodzi o to, żeby zmniejszyć presję turystyczną człowieka na te rezerwaty. Niestety, do tej pory zdarza się, że niektórzy turyści schodzą z wyznaczonych szlaków i odwiedzają miejsca nieudostępnione mimo tego, że w wielu strefach stosowne oznakowanie już się znajdowało. Na stawach w rezerwacie Łężczok, położonym w okolicy Raciborza, chronione są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. W związku z tym do ruchu turystycznego udostępnione zostały tylko niektóre groble. Niestety, mimo ustawionych znaków, niektórzy turyści dalej zapuszczają się w nieudostępnione rejony. Każde takie wejście powoduje niepotrzebne płoszenie tych zwierząt i dlatego jest to zabronione przez prawo – mówił Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Każda okazja jest dobra, aby przypomnieć, że rezerwat przyrody to miejsce szczególne. Wiele z nich w ogóle nie zostało udostępnionych do ruchu turystycznego. A w tych, które zostały, ustanowione zostały pewne zasady, które jako goście, powinniśmy respektować. Takie są też m.in. w jednym z rezerwatów pod Częstochową.

– W rezerwacie Parkowe (okolice Złotego Potoku, Jura Krakowsko-Częstochowska), pomimo oznakowania tablicami informacyjnymi z mapą udostępnionych szlaków, niektórzy turyści poruszają się poza legalnymi trasami. To powoduje wydeptywanie dzikich ścieżek w miejscach, w których naturalnie powinna się rozwijać roślinność. Stąd bariery z informacją: „Turysto prosimy, nie wchodź! Regeneracja powierzchni cennej przyrodniczo” – dodał rzecznik.

Ustawienie barier z oznakowaniem było możliwe dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

BNO

 

Skip to content