Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do dofinansowania projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów”. Dzięki temu ta podczęstochowska gmina zyska środki na ważną dla niej inwestycję polegającą na wymianie starych opraw lamp oświetlenia ulicznego. Projekt obejmuje wymianę 1.783 sztuk opraw oświetleniowych na nowe LED, wyposażone w autonomiczne, programowalne (z poziomu szafy SO) układy redukcji mocy. Kwota dofinansowania to ponad 1 mln 200 tys. złotych, co stanowi 85% kosztów modernizacji oświetlenia. O projekcie mówi zastępca wójta Gminy Mstów, Adam Markowski:
– Bardzo się cieszymy, że udało się uzyskać dofinansowanie do tego projektu. Co roku gmina buduje nowe lampy, stawia nowe słupy oświetleniowe z lampami bo mieszkańcy chcą się czuć bezpiecznie, a oświetlenie to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i wygody.
Aktualnie duża część oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów oparta jest na przestarzałych technologicznie lampach, pochłaniających bardzo dużo energii w stosunku do lamp najnowszej generacji. W gminie dominują głównie lampy rtęciowe i sodowe, które zużywają dwukrotnie więcej energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia LED. Modernizacja i wymiana na nowe oprawy LED pozwoli na znaczne oszczędności w budżecie gminnym z tytułu opłat za oświetlenie uliczne.

ZD

Skip to content