Bezpłatne porady prawne w Radomsku

porady prawne

Mieszkańcy Radomska oraz powiatu radomszczańskiego od 1 stycznia mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
• udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
• przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
• do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
• sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie znajdziesz pomoc?
Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22.
• czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.
Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21.
• czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00.
• Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Dodatkowo porady prawne prowadzą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Radomsko, Kościuszki 10
• we wtorki w godz. 13.00 – 14.15 ( należy co najmniej dzień wcześniej się zapisać pod nr tel. 44 683 28 85)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• we wtorki w godz. 14.30 – 15.30 (zapisy od rana)

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content