Bóg z nas nie rezygnuje – rekolekcje w Koziegłowach

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach była ostatnim dniem parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje głosił ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczył ks. Robert Nemś, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny. Rozpoczynając Eucharystię ks. Nemś przypomniał: Owocem autentycznie przeżywanej wiary i życia w Duchu Świętym jest radość. Uświadamiamy sobie tę prawdę w dzisiejszą niedzielę, która nazywa się Laetare (z łac. radować się) – niedziela radości. Przeżywanie swej wiary z radością ukazuje światu piękno Ewangelii i czyni skuteczniejszym świadectwo bycia chrześcijaninem. Taka radość możliwa jest także w Wielkim Poście, mimo różnych trudnych doświadczeń życia, albowiem jej źródłem jest sam Pan Bóg. Ks. Piotr Zaborski w homilii zwrócił uwagę na niezmienną gotowość Boga na przyjęcie skruszonego grzesznika: Bóg stwarza i nie przestaje czuć się odpowiedzialny za stworzenie, kocha to  stworzenie – nawet wtedy, gdy człowiek odwraca się od Niego – nie potępia, okazuje miłosierdzie i pozwala stać się swym dzieckiem na nowo. I za każdym razem kiedy upadamy, ale przychodzi moment opamiętania, stajemy w świetle Bożego Słowa, Bożej łaski, w świetle sakramentu przebaczenia i pojednania. Bóg nigdy się nie cofnie. Bóg nigdy nie zostawi nas samych. Rekolekcjonista mówił dalej: Dzisiaj przychodzimy, żeby spojrzeć na Krzyż zupełnie inaczej, żeby spojrzeć na Chrystusa i przyjąć Go w całości – z każdym wypowiedzianym słowem, z każdym uczynionym gestem, z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Przychodzimy po to, żeby w Chrystusie znaleźć ukojenie dla naszych wątpliwości, bólu. Żeby Chrystus stał się naszą odpowiedzią na wątpliwość, na zło, na grzech w świecie, na grzech w Kościele. Przychodzimy, żeby dziś także powiedzieć Jezusowi o tych, którzy Go nienawidzą, albo może dla zyskania większej popularności posuwają się do bluźnierstwa. (…) Jesteśmy gotowi razem stanąć pod Krzyżem – mówił rekolekcjonista przypominając prawdę o Bożym miłosierdziu i Bożym oczekiwaniu na nawrócenie każdego grzesznika. Ks. Zaborski podkreślał z mocą: Bóg nie jest Bogiem śmierci, ale jest Bogiem życia. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych – czytamy na kartach Biblii. (…) Krzyż Pana Jezusa unosił się ponad ziemią. Pan Jezus w Ewangelii mówił “A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” Jezus ma jeszcze wiele miejsca w swoich otwartych ramionach i czeka na Ciebie i na mnie żebyśmy byli gotowi przyjść i do tych ramion się przytulić. Żebyśmy potrafili w ramionach Chrystusa znaleźć ukojenie i patrząc na Krzyż wiedzieli, że śmierć nie jest ostatnim słowem Boga. (…)  Nie bójmy się, pozwólmy się Mu znaleźć – zaapelował na koniec rekolekcjonista.

Rekolekcje wielkopostne są zawsze okazją do dania sobie i Bogu czasu na spotkanie, na pogłębienie – lub budowanie od podstaw – relacji z Nim. Pan Jezus zostawił nam słowa “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa są wciąż aktualne. Tak naprawdę rekolekcje są po to, aby po raz kolejny skorzystać z tej sposobności by nawrócić się i nieustannie nawracać się. Tak naprawdę rekolekcje to odnowienie swojej więzi z Bogiem, ale w dużej mierze to zależy od naszego nastawienia, od tego z jakim sercem przychodzimy. (…) Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy poczynili refleksje nad dotychczasowym swoim życiem i podsyła nam proroków, rekolekcjonistów, którzy w Jego imieniu głoszą Słowo Boże i zachęcają do przemiany ludzkiego serca, ale z drugiej strony powinna być odpowiedź i to w dużej mierze zależy od nas czy tego chcemy czy znajdziemy czas, sposobność na to aby skorzystać ze świętego czasu rekolekcji – mówi ks. Robert Nemś.

 

W dzisiejszych czasach tłumaczenie się brakiem sposobności na skorzystanie z rekolekcji nie jest chyba w ogóle wiarygodne. Rekolekcje w kościołach odbywają się w różnych dniach, o różnych porach, często są transmitowane przez media, a z pomocą najbardziej zajętym lub niezorganizowanym przychodzi internet. I tam znajdziemy nauki rekolekcyjne, by czas Wielkiego Postu był dla każdego czasem nowego przymierza z Bogiem.

Aleksandra Mieczyńska

Skip to content