Budżet powiatu uchwalony: inwestycje, bez deficytu

DK1 BUDOWA 2

Bez deficytu, z inwestycjami. Budżet powiatu częstochowskiego w przyszłym roku będzie zrównoważony. Zarówno dochody, jak i wydatki powiatu wyniosą po ok. 91 mln zł. 43 proc. dochodów powiatu to dochody własne, głównie udział w podatku od osób fizycznych (PIT). Wśród wydatków należy wymienić utrzymanie szkół czy dróg. Budżet został przyjęty w trakcie dzisiejszej (22.12) XII sesji Rady Powiatu.

– Budżet powiatu na 2016 jest to budżet po stronie dochodów i wydatków bardzo zbliżony wielkościami do roku 2015, dlatego że zarówno w roku 2015, jak w 2016 nie będziemy wydatkować w zasadzie żadnych środków pozabudżetowych, np. środków unijnych, środków z Urzędu Marszałkowskiego – mówi skarbnik powiatu, Krzysztof Toczko. Ok. 80 proc. wydatków ma charakter bieżący, a ok. 20 proc. to wydatki inwestycyjne. W całym roku 2016 powiat przeznaczy na inwestycje ok. 21 mln zł. – Nasze najważniejsze przedsięwzięcie w roku 2016 to decyzja o podjęciu budowy specjalnej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku […] Mamy już projekt. Będzie kosztowała ponad 2,5 mln zł. Inwestycja będzie dwuletnia, a w roku 2016 na ten cel zaplanowaliśmy i przeznaczymy półtora miliona złotych – zapowiada Krzysztof Toczko.

Oprócz Sali gimnastycznej w gminie Lelów zaplanowano również kilka istotnych inwestycji. Będzie to termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie (ponad 1 mln zł) i Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie, a także budowa drogi w gminie Mykanów między miejscowością Łochynia a Borowno (ok. 2 mln 300 tys.) oraz drogi przez miejscowość Rudniki w gminie Rędziny (ok. 1 mln 750 tys.), a także remont generalny i przebudowa mostu na drodze powiatowej w miejscowości Skrzydlów w gminie Kłomnice (ok. 3 mln 800 tys. zł). Inwestycje są prowadzone przy współudziale gmin oraz budżetu państwa.

Budżet był najistotniejszym punktem sesji. Oprócz tego zastanawiano się m.in. nad wysokością opłat za usuwanie z dróg pojazdów czy nad rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Warto przypomnieć, że prawo zobowiązuje farmaceutów do otwierania wybranych placówek w nocy, w niedziele i w święta. – Ten program był konsultowany szeroko z aptekarzami. Jest obowiązek ustawowy, my go staramy się realizować – mówi naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Janusz Krakowian.

W powiecie częstochowskim znajduje będzie w przyszłym roku działać 61 aptek i punktów aptecznych. Radni podjęli również dzisiaj uchwałę dotyczącą przywrócenia województwa częstochowskiego. Sesja zakończyła się wspólnym dzieleniem się opłatkiem.

Krzysztof Rygalik

Skip to content