Bunt skazańców

47-303196

W Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie wybuchł bunt osób skazanych. Dwaj osadzeni zabarykadowali się w jednej z sal i wzniecili pożar. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia i drogi dojazdowe do placówki.

Dwaj osadzeni zaczęli zachowywać się agresywnie, zabarykadowali się w sali widzeń i odmawiali wyjścia. Prowadzone przez psychologa i wychowawcę mediacje nie przyniosły pożądanego rezultatu. Dodatkowo zabarykadowani osadzeni wzniecili pożar. W jednostce ogłoszono alarm, przeprowadzono ewakuację pozostałych osadzonych oraz utworzono grupę interwencyjną do obezwładnienia inicjatorów buntu. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Kłobucku i Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Policjanci zabezpieczyli miejsca zdarzenia i drogi dojazdowe do oddziału. Wystawione zostały też jednoosobowe posterunki wokół obiektu, aby zapobiec ewentualnym próbom ucieczek osób osadzonych. W wyniku podjętych działań pożar został ugaszony, a dwie zabarykadowane osoby zatrzymane i przewiezione do Aresztu Śledczego w Częstochowie – tak wyglądały ćwiczenia sztabowe, w których uczestniczyli funkcjonariusze służby więziennej, policji i straży pożarnej.

W Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie odbyły się ćwiczenia sztabowe, których celem było doskonalenie sprawności współdziałania funkcjonariuszy służby więziennej, policji i straży pożarnej w przeciwdziałaniu i likwidowaniu zagrożeń oraz naruszeń bezpieczeństwa oddziału. Ćwiczenia zostały przeprowadzone zgodnie z opracowanym wcześniej scenariuszem. Co pewien czas mundurowi biorą udział w tego rodzaju ćwiczeniach praktycznych. Mają one na celu sprawdzenie współdziałania poszczególnych służb. Przeprowadzone działania potwierdziły praktyczną przydatność stosowanych procedur.