Cisy z Przybynowa objęte rezerwatem

cisy

Naturalne stanowisko cisa w okolicach Przybynowa w gminie Żarki ma zostać objęte ochroną. Ten fragment lasu czekał na rezerwatową ochronę od kilku lat.
Obszar ten o powierzchni ponad siedmiu hektarów leży na terenie gminy Żarki w okolicach wsi Przybynów, w uroczysku Józefów. Cis jest gatunkiem najwcześniej objętym ochroną w Polsce. W 1423 roku nakazał to król Władysław Jagiełło, który chciał ograniczyć eksport drewna cisowego będącego surowcem do wyrobu bardzo dobrej jakości łuków. Od ubiegłego roku cisy chronione są częściowo.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach sporządziła już projekt utworzenia rezerwatu. Dokument został zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Wcześniej, bo w 2007 roku ochroną rezerwatową w naszym regionie został objęty Łęg nad Młynówką w gminie Ciasna. Na swoją kolej czekają też m.in. Góry Gorzkowskie w gminie Janów oraz Gąszczyk w gminie Mstów.