Doceniamy zaangażowanie w program „Czyste Powietrze”- ogłaszamy ranking gmin

Gmina Adamówka z Podkarpacia, miasto Kowal z województwa kujawsko-pomorskiego i gmina Górno z województwa świętokrzyskiego znalazły się na podium nowego rankingu gmin w programie „Czyste Powietrze”. Najbardziej aktywne 657 gmin dostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do 30 tys. zł każda na zadania związane z wdrażaniem tego programu.

Gminy są ważnym partnerem w programie „Czyste Powietrze”. Skutecznie wspierają swoich mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowania na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza i ochrona zdrowia wszystkich Polek i Polaków, dlatego tak ważne jest zaangażowanie także na poziomie lokalnym w walkę ze smogiem. Gratuluję samorządom z czołówki naszego rankingu, są przykładem dobrych praktyk wartych naśladowania – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najnowszy ranking obejmuje zestawienie aktywności gmin w składaniu wniosków o dofinansowanie w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Liczba wniosków na wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizacji budynku jest odnoszona do liczby domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy (na podstawie danych z GUS).

W rankingu ujęte jest 2162 gminy, które przystąpiły na podstawie porozumienia do programu „Czyste Powietrze”. Z tego grona teraz 657 gmin z najlepszymi wynikami może otrzymać do 30 tys. zł. NFOŚiGW od pięciu lat współpracuje z gminami, które otrzymują finansowanie na utworzenie i prowadzenie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz wynagrodzenie za złożone wnioski.

Pierwsza dziesiątka

Trzy pierwsze miejsca w obecnym zestawieniu najbardziej zaangażowanych gmin należą do: gminy Adamówka z woj. podkarpackiego (165 wniosków o dotację przy 1022 budynkach jednorodzinnych w całej gminie), miasta Kowal z woj. kujawsko-pomorskiego (136 wniosków przy 849 domach) oraz gminy Górno z woj. świętokrzyskiego (550 wniosków przy 3642 domach).

Pierwszą dziesiątkę uzupełniają kolejno: miasto Kolno (woj. podlaskie), gminy – Radzanów (woj. mazowieckie), Opatów (woj. śląskie), Lutocin (woj. mazowieckie), Koniusza (woj. małopolskie) oraz miasta – Lipno (woj. kujawsko-pomorskie) i Grajewo (woj. podlaskie).

Patrząc z kolei na województwa, to w pierwszej trzydziestce znalazło się: 7 gmin z woj. mazowieckiego, 6 z kujawsko-pomorskiego, 5 ze świętokrzyskiego, 4 z małopolskiego, po 2 z podkarpackiego i podlaskiego, po 1 z pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

System zachęt finansowych

Pierwszy ranking gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie „Czyste Powietrze” obejmował okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wówczas 625 samorządów zyskało możliwość dodatkowego finansowania na promocję wymiany „kopciuchów” i termomodernizacji domów. Liderami zestawienia były gminy śląskie: Boronów, Lyski, Pszów.

Najnowszy, pełny ranking gmin za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dostępny jest w załączonym pliku pdf oraz na stronie: czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Partnerzy / Dla gmin).

Ranking gmin 01-04–2022 – 31-12-2023
Porozumienie w sprawie bonusu dla najbardziej aktywnych gmin
Porozumienie – Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wypłatę środków z wzorami załączników
Porozumienie – Załącznik nr 2 Wymagania i koszty kwalifikowane – ranking
Porozumienie – Załącznik nr 3 Oświadczenie gminy dot. rozliczenia podatku VAT

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Skip to content