Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Gmina Mstów otrzymała dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, prowadzonych w szkołach w Mstowie i w Jaskrowie.
W związku z Ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

źródło: UG Mstów

Skip to content