Gminna dystrybucja węgla – jak to będzie wyglądało?

Rząd przygotowuje projekt ustawy, według którego gminy będą zobowiązane do dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców. Niektóre gminy już rozpoczęły przygotowania do realizacji nowych obowiązków.

Projekt „gminnej dystrybucji węgla” zakłada, że gminy nawiążą współpracę z wybranymi państwowymi dostawcami tego surowca. Wprawdzie ustawa wciąż jest procedowana, ale niektóre samorządy znając jej wstępne założenia, już rozpoczęły przygotowania do dystrybucji węgla na swoim terenie. Jak te przygotowania wyglądają, na przykładzie Gminy Poczesna omawia jej wójt, Krzysztof Ujma:

Z jednej strony wypłacamy dodatki węglowe i osłonowe, ale również Gmina Poczesna wchodzi w program, który jest ogłoszony przez rząd, związany z preferencyjnym zakupem węgla. Już szukamy – chociaż jest to na razie dopiero projekt ustawy – firm na terenie gminy, które by się podjęły zadania dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców.

Niestety nowe regulacje mogą być niewystarczające dla potrzeb energetycznych mieszkańców Polski. Jak wyjaśnia Krzysztof Ujma, korzystając z pomocy gminy będzie można kupić łącznie 3 tony węgla:

Z projektu wynika, że będzie możliwy zakup 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. Gmina Poczesna w tym jak najbardziej będzie uczestniczyć, wyłonimy 1 albo 2 takie składy na terenie gminy i będziemy dystrybuować ten węgiel dla naszych mieszkańców po cenach preferencyjnych – nieprzekraczających 2000 złotych.

Na ten moment nie wiadomo jak po wejściu ustawy w życie będzie wyglądał rynek detaliczny. Z pierwszych informacji, jakie nieoficjalnie można uzyskać w kopalnianych biurach handlowych wynika, że po wejściu ustawy w życie nie będzie się dało kupić węgla jako konsument. Gminy będą miały pierwszeństwo w zakupie tego surowca, co wskazuje na powstanie państwowego monopolu w handlu węglem.

Ponadto nowa ustawa nie przewiduje prawa do zgłoszenia reklamacji otrzymanego surowca. Jak zatem będą funkcjonowały nowe przepisy i czy nie będą obszarem do powstawania nadużyć, dowiemy się dopiero gdy wejdą w życie.

Skip to content