Jest już bezpieczniej w Rędzinach

W niespełna trzy tygodnie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Katowicach wykonała prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na DK91 w Rędzinach. Miały one na celu uspokojenie ruchu pojazdów, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, w szczególności pieszym. Wartość wykonanych robót to ponad 560 tys. zł.
Zmieniona została lokalizacja przejścia dla pieszych przy kościele, wykonano nowe azyle dla pieszych, a istniejące poszerzono. Ograniczono szerokość pasów ruchu poprzez zastosowanie powierzchni wyłączonych. Na odcinku objętym inwestycją wprowadzone zostało ograniczenie dopuszczalnej prędkości ruchu do 50 km/h. W najbliższym czasie drogowcy wyznaczą również lewoskręty przy ulicach: Mstowskiej, Okupnickiej, Polnej oraz Wesołej. Poprawę widoczności na wysokości wylotu z ul. Mstowskiej osiągnięto dzięki ustawieniu lustra drogowego.
W ramach tej inwestycji GDDKiA w Katowicach wykonała również remont nawierzchni na dwóch odcinkach DK91 o łącznej długości 700 m.
Te prace zostały finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: GDDKiA w Katowicach

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach
Skip to content