Jest porozumienie dla Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu

posiedzenie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zakończyła wczorajsze posiedzenie sukcesem – wypracowano porozumienie kończące strajk w Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu.

W posiedzeniu WRDS, zwołanym na prośbę strony społecznej w związku ze strajkiem w zawierciańskiej Odlewni Żeliwa , wzięli udział wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka. Celem posiedzenia było rozwiązanie problemu, jaki zaistniał w tym zakładzie.

Spór zbiorowy Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu rozpoczął się w połowie września ubiegłego roku – strona społeczna wysunęła żądanie podwyżki wynagrodzeń. Mediacje z zarządem Odlewni Żeliwa w październiku 2016 r. zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. W wyniku styczniowego referendum załoga zakładu przystąpiła 6 lutego br. do strajku. 10 lutego br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zawiercia, ale zarząd Odlewni Żeliwa nie wziął w tym posiedzeniu udziału, więc próba mediacji prezydenta Zawiercia nie doprowadziła do zakończenia sporu. Udało się to dopiero podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W wyniku wypracowanego i podpisanego wczoraj (15 lutego) porozumienia między zarządem Odlewni Żeliwa a stroną społeczną zakładu pracownicy fizyczni zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w stawkach dniówkowych i akordowych) otrzymają podwyżkę w wysokości 2,5 zł brutto za godzinę, wypłaconą w dwóch transzach. Jeszcze w lutym br., z wyrównaniem od 1 stycznia br., pracownicy otrzymają do pensji z grudnia 2016 roku 1,5 zł brutto za godzinę. (Do podwyżki wlicza się wzrost wynagrodzeń dokonanych od dnia 1 stycznia 2017 r.). W pierwszej dekadzie grudnia 2017 roku odbędzie się spotkanie zarządu Odlewni Żeliwa ze związkami zawodowymi, celem przeanalizowania sytuacji finansowej zakładu – jeśli będzie ona dobra, zostanie załodze jak najszybciej wypłacona druga transza podwyżki w wysokości średnio 1 zł brutto za godzinę (co najmniej 70 gr. brutto za godzinę), wypłata drugiej transzy nastąpi nie później niż do 1 kwietnia 2018 roku. Podwyżka w dwóch turach nie dotyczy pracowników, którzy uzyskali średnie wynagrodzenie w 2016 r. w kwocie równej lub większej niż 2500 zł netto. Zarząd Odlewni Żeliwa zagwarantował, że wobec osób strajkujących nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje, nie będzie też zgłaszał roszczeń finansowych.

Porozumienie zakończyło spór zbiorowy, pracownicy rozpoczną prace począwszy od zmiany nocnej w dniu 15 lutego 2017 r.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content