Już działa “Okienko dla rolnika”

 

W dniu 29.12.2021 r. na portalu Gov.pl, uruchomiona została osobna podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”.
Na głównej stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

Jakie funkcjonalności oferuje nam „Okienko dla rolnika” w początkowym okresie swojego funkcjonowania?
W pierwszej odsłonie „Okienka dla rolnika” dostępne są trzy e-usługi:
– Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych,
– Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW,
– Skorzystaj z portalu IRZplus.

Wyżej wymienione sprawy można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolnika” udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane.

Udostępnione w „Okienku dla rolnika” usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:
– Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
– Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
– Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
– Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
– Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
– Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
– Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
– Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
– Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
– Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
– Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
– Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

Udostępniona zakładka „Dla Rolnika” jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.

źródło: MRiRW

Skip to content