Koniec postępowania dotyczącego przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zakończyła postępowanie dotyczące przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju gmin Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

Z uwagi na nie stwierdzenie znamion przestępstwa Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju innych gmin, poprzez użycie ich części w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. Przyczyną umorzenia śledztwa jest uznanie, iż dokumenty te nie są chronione prawem autorskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu tego prawa akty normatywne i ich urzędowe projekty. Lokalne programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju gmin, na mocy uchwał rady gminy, stają się częścią lokalnego porządku prawnego.

Prokuratura umorzyła także śledztwo w zakresie oszustwa na szkodę Gminy Blachownia, polegające na wprowadzeniu w błąd pracowników urzędu gminy i uzyskaniu zapłaty w kwocie 38.500 zł za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. W umowie zawartej przez Gminę Blachownia z wykonawcą brak jest bowiem zastrzeżeń, iż nie może on korzystać z innych opracowań.

Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do uznania, iż pracownicy Urzędu Gminy Blachownia nie dopełnili obowiązków służbowych, poprzez bezkrytyczne przyjęcie opracowań do realizacji i wypłatę wynagrodzenia. Z zebranych w sprawie dowodów wynika, że zawierające błędy opracowania, udostępnione na posiedzeniu komisji w dniu 19.01.2016r., stanowiły materiał roboczy i nie były dokumentami, za opracowanie których wykonawca w grudniu 2015 roku otrzymał wynagrodzenie.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne. Do złożenia zażalenia uprawnione są gminy Blachownia, Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.