Międzynarodowa wędrówka Skautów Europy „Euromoot” dobiegła końca

Między 27 lipca a 3 sierpnia we Włoszech około 5000 skautów z ponad 20 państw Europy oraz Ameryki uczestniczyło w Euromoocie – odbywającej się raz na 10 lat międzynarodowej wędrówce organizowanej przez Federację Skautingu Europejskiego dla najstarszej gałęzi wiekowej. Euromoot 2019, odbywający się pod hasłem “Parate viam Domini” („Przygotujcie drogę Panu”, Mk 1,3), zakończył się w sobotę 3 sierpnia audiencją u Ojca Świętego oraz Mszą świętą w bazylice św. Piotra, sprawowaną przez kardynała Angelo Bagnasco. W wydarzeniu udział wzięło prawie 500 przewodniczek i wędrowników z Polski – członków Skautów Europy.

Przewodniczki i wędrownicy, poza organizacją obozów harcerskich dla swoich podopiecznych, co roku w wakacje ruszają w drogę – uczestniczą w zorganizowanych przez siebie wędrówkach. W tym roku miała miejsce wędrówka wyjątkowa – bo organizowana tylko raz na 10 lat, i to dla całej Federacji – czyli Euromoot.

Celem Euromootu jest odkrycie i umocnienie przez młodych swojej tożsamości w kontekście wspólnoty, jaką jest Europa, jak również doświadczenie jedności Kościoła i odkrycie swojego pojmowania służby Europie chrześcijańskiej. Euromoot to wkład Skautów Europy w ożywienie chrześcijańskich korzeni Europy i odbudowywanie kultury dialogu poprzez dostrzeganie Chrystusa w drugim człowieku, niezależnie od narodowości.

Główną osią Euromootu i drogą do realizacji tego celu było spotkanie skautów z innych krajów, dlatego przygotowania do wydarzenia zaczęły się od nawiązania kontaktu z jednostkami harcerskimi z innych stowarzyszeń Federacji Skautingu Europejskiego. Młodzi ludzie stworzyli międzynarodowe zespoły (grupy 30-50 osób dwóch lub trzech narodowości), w których wspólnie wędrowali do Rzymu historycznymi szlakami Umbrii, Abruzji, Toskanii czy Lacjum. Wędrowanie młodych wędrowników i przewodniczek w małych grupach razem z rówieśnikami z innych krajów było świetną okazją do lepszego poznania się i nawiązania bardziej trwałych relacji. Każdy z zespołów, zależnie od wytyczonej trasy, przypisany był do jednego z sześciu patronów: św. Pawła, św. Cyryla i Metodego, św. Franciszka z Asyżu, św. Benedykta z Nursji oraz św. Katarzyny ze Sieny.

W czasie wędrówki młodzi ludzie uczestniczyli w projekcie „Mobilia Scriptoria”, czyli dziele inspirowanym pracą benedyktyńskich kopistów Słowa Bożego. Każdej grupie zdążającej do Rzymu został przydzielony krótki fragment Ewangelii – w drodze młodzi ludzie rozważali Słowo Boże (Lectio Divina), a następnie ręcznie przepisywali wskazane wersety, zamieszczając również krótką refleksję płynącą z ich osobistej modlitwy. Wszystkie cztery Ewangelie zostały w całości przepisane przez przewodniczki i wędrowników, a następnie złożone w cztery księgi i podarowane Ojcu Świętemu podczas audiencji.

Przebywający w międzynarodowym gronie Skauci Europy z Polski, mieli również okazję podzielić się swoją wiedzą historyczną i dać świadectwo swojego patriotyzmu. 1 sierpnia uczcili 75. rocznicę Powstania Warszawskiego – minutą ciszy i odśpiewaniem Hymnu Polski oraz pieśni powstańczych podczas wspólnych apelów z tej okazji, niektórzy również z wędrownikami i przewodniczkami z innych krajów.

Ostatniego dnia Euromootu, 3 sierpnia, Skauci Europy spotkali się z Papieżem Franciszkiem. Podczas prywatnej audiencji Ojciec Święty skierował do skautów słowa: “Nie zapominajcie: dawajcie, a to Was popchnie do działania; nie trzymajcie się chęci posiadania, która Was wstrzymuje. „Dawajcie, a będzie wam dane”. Oby dawanie było zawsze Waszym pragnieniem.” Pełny tekst przemówienia w języku polskim oraz nagranie audiencji są dostępne na stronie: https://skauci-europy.pl/euromoot-2019-przemowienie-papiezafranciszka-do-skautow-europy-3-sierpnia-2019-r/

Euromoot zakończył się Mszą świętą w bazylice św. Piotra, pod przewodnictwem kardynała Angelo Bagnasco, w czasie której młodzi wędrownicy i przewodniczki mieli okazję w sercu Kościoła doświadczyć głębokiej jedności płynącej z pełnego radości przeżywania swojej wiary.

Euromoot był dla tysięcy młodych ludzi niezwykłą przygodą, okazją do nawiązywania przyjaźni, czasem życia na łonie przyrody i zachwytu pięknem natury, jak również zabytkami kultury europejskiej we Włoszech. Dzień po dniu, młodzi ludzie mogli odkrywać, że prawdziwe dziedzictwo europejskie polega na zdolności życia razem, w pokoju i braterstwie, zjednoczeniu wokół wspólnego celu, którym jest Chrystus. Było to też niezwykłe doświadczenie spotkania z Ojcem Świętym, które dostarczyło dodatkowych sił do wypełniania na co dzień misji, jaką stawiają sobie Skauci Europy – budowania Europy chrześcijańskiej, w duchu braterstwa i jedności. Przygoda nie skończyła się wraz z zakończeniem Euromootu – nawiązanych zostało wiele relacji, żywe doświadczenie trwa w sercach młodych, wspomnienia przygód i przeżyć inspirują działania – to wszystko by dalej i z nową siłą służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej (fragment Roty Przyrzeczenia).

W wydarzeniu wzięli udział skauci z Włoch, Francji, Polski, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Litwy, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Bułgarii, Czech, USA, Kanady, Argentyny, Brazylii, Meksyku i Turcji.

źródło: informacja prasowa