Młodzież województwa śląskiego w hołdzie Niezłomnym

Źródło fot.: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

W auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu odbyła się gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, który od 8 lat organizuje Europoseł Jadwiga Wiśniewska. W ciągu dotychczasowych edycji, w Konkursie wzięło udział 2541 uczniów z województwa śląskiego. W tym roku, do przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zameldowała się rekordowa liczba 552 uczniów, ze 158 szkół.

Gala odbyła się w przededniu przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego przez Sejm RP z inicjatywy Śp. Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

– Żołnierze Wyklęci, żołnierze drugiej konspiracji, po II wojnie światowej nie złożyli broni i stanęli do nierównej walki z komunistycznym okupantem, z narzuconą przez Rosję władzą. Wyklęci za swoją niezłomność, za swój opór zapłacili najwyższą cenę. Do dziś ich bezimienne groby rozsiane się po całym kraju. Komuniści, grzebiąc niezłomnych w bezimiennych dołach, posiali ziarno, z którego wzrosło nowe pokolenie Polaków poszukujących prawdy o Wyklętych bohaterach. W to posłannictwo wpisuje się Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, który organizuję od 8 lat – podkreślała w swoim wystąpieniu Europoseł Jadwiga Wiśniewska, organizatorka Konkursu.

Podczas konkursowej Gali nie zabrakło nawiązań do trwającej za naszą wschodnią granicą od ponad roku wojny na Ukrainie.

– Tak jak nie możemy zapomnieć o ideałach, za które przelewali krew Żołnierze Niezłomni, tak samo powinnością Unii Europejskiej jest wspieranie dzielnego narodu ukraińskiego, który od ponad roku, walczy z rosyjskim najeźdźcą, zagrażającym suwerenności Ukrainy i bezpieczeństwu Europy. Historia zatoczyła koło. Czasy się zmieniają, ale jak widać, istota agresywnego rosyjskiego imperializmu pozostaje wciąż niezmienna. Dlatego naszą odpowiedzią są kolejne pakiety sankcji i solidarność Unii Europejskiej. Polska jako lider pomocy wojskowej i humanitarnej słowa te wypełnia nie tylko piękną treścią, ale i czynem – mówiła Europoseł Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska podsumowała tegoroczną edycję Konkursu, zgłoszono rekordową rekordowa liczba 552 prac ze 158 szkół województwa śląskiego, w formie wywiadów, filmów, piosenek, prezentacji i animacji komputerowych. Uczniowie sięgnęli więc do różnych form wyrazu i ekspresji, które łączy wspólny cel – wydobycie z niepamięci Żołnierzy Niezłomnych.

– To budujące, że uczniowie dotarli do rodzin Żołnierzy Wyklętych, opisali historie swoich krewnych, którzy byli częścią antykomunistycznego podziemia, a także odnaleźli ostatnich świadków historii, tak jak Maja Dziub z Zawiercia, która dotarła do por. Mieczysława Rosoła ps. „Wąsik”, ostatniego żyjącego Żołnierza Wyklętego z powiatu zawierciańskiego. Był to ostatni wywiad, jakiego udzielił. Zmarł 16 lutego, w wieku 102 lat.

W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali:
I miejsce – Anna Skowronek, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,
II miejsce – Otylia Malina, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu,
III miejsce – Lena Gruca, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach.

Finalistami w tej kategorii zostali uczniowie z Tarnowskich Gór, Rudnik, Zawiercia, Katowic, Krzepic, Bytomia, Truskolasów.

Z kolei w kategorii szkół ponadpodstawowych laureatami zostali:
I miejsce – Adam Szwed, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie,
II miejsce – Antonina Romanowicz, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu,
III miejsce – Jakub Szczygłowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do uczniów z Bytomia, Częstochowy, Katowic, Zabrza, Sosnowca.

Nagroda specjalna trafiła do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, z którego napłynęło najwięcej zgłoszeń.

Laureaci w obu kategoriach wraz z opiekunami, już w maju, na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej odwiedzą Parlament Europejski w Brukseli. Laureaci i finaliści otrzymali także atrakcyjne nagrody multimedialne, gry i książki historyczne, a opiekunowie pióra, materiały dydaktyczne i pamiątkowe publikacje.

Galę uświetnił koncert „W hołdzie Niezłomnym”, w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Bytomiu oraz Uczniów i Nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

Źródło: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

 

Młodzież województwa śląskiego w hołdzie Niezłomnym

Skip to content