MOPS w Radomsku prowadzi nabór do projektu

mops

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu systemowego ph. „Możemy więcej” . Jeżeli jesteś osobą zamieszkałą na terenie miasta Radomska oraz chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy, nauczyć się czegoś nowego, zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy też społeczne – umów się na spotkanie z pracownikiem socjalnym, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i weź udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach!

Projekt adresowany jest szczególnie do osób:
– bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
– w wieku od 15 do 64 lat, poszukujących pracy;
– nie pozostających w zatrudnieniu.

Dajemy szansę na zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy!
W ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:
• bezpłatne szkolenia w wybranych kursach zawodowych;
• trening umiejętności społecznych;
• konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem i pracownikiem socjalnym;
• materiały szkoleniowe;
• catering na czas udziału w szkoleniach;
• wsparcie finansowe na czas uczestnictwa w projekcie;
• opiekę nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w szkoleniach;
• bezpłatne talony na zakup usług społecznych (usługa rehabilitacyjna, pielęgnacyjna).

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko tel. 44 6832885 wew. 12, pokój nr 3 ,budynek A. Czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. (wtorek od.7.30 do 17.00).

Serdecznie zapraszamy!

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content