Muzeum Częstochowskie zaprasza do snucia „Opowieści Starego Rynku”

Muzeum Częstochowskie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego do wzięcia udziału w konkursie „Opowieści Starego Rynku”. Uczniowie mogą podjąć wyzwanie konkursowe w aż czterech kategoriach.

O szczegółach konkursu mówi archeolog Muzeum Częstochowskiego Magdalena Wieczorek-Szmal, współkurator nowo powstałej ekspozycji „Stary Ratusz”:

Konkurs jest związany z nowo powstałym obiektem placówki muzealnej na zrewitalizowanym Starym Rynku. Obiekt ten to rezerwat archeologiczno-architektoniczny, który prezentuje relikty pierwszego częstochowskiego ratusza oraz towarzyszącą im wystawę, zatytułowaną „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Konkurs został ogłoszony w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej i historycznej. Tematyka prac konkursowych powinna być związana ze Starym Miastem w Częstochowie, a w szczególności ze Starym Ratuszem i naszą wystawą w nim prezentowaną oraz ze zrewitalizowaną przestrzenią Starego Rynku.

Uczniowie biorący udział w konkursie będą mogli się wykazać umiejętnością fotografowania, zdolnościami plastycznymi, literackimi, w zależności jaką kategorię konkursową wybiorą. Szczególnie wymagająca jest kategoria czwarta – historyczna, ponieważ zakłada ona stworzenie prezentacji multimedialnej, będącej przewodnikiem po wystawie stałej „Historia Częstochowy – Miasta nad Wartą”. Będzie ona zatem wymagała nie tylko wiedzy historycznej i znajomości wystawy, ale także umiejętności informatycznych oraz kreatywności w sposobie prezentacji. Dlatego też ta kategoria konkursowa adresowana jest raczej do uczniów klas VII, VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Jeśli chodzi o terminy składania prac, to w kategoriach fotograficznej i plastycznej prace należy składać do 27 października, natomiast w historycznej i literackiej do 3 listopada. Więcej informacji na temat konkursu oraz jego regulamin wraz z kartą zgłoszenia, zamieszczone są na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego. Serdecznie zapraszamy do zaglądania na naszą stronę i naszego muzealnego facebooka.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Opowieści Starego Rynku” można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www.MuzeumCzestochowa.pl, w zakładce Edukacja – Konkursy.

Skip to content