nowak

Znamy już nazwisko nowego dyrektora Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego w Radomsku. Został nim dr Tomasz Nowak. Prezydent Anna Milczanowska zdecydowała o powołaniu na to stanowisko kandydata, który uzyskał rekomendację komisji konkursowej.

Podczas konferencji prasowej nowy dyrektor przedstawił dziennikarzom swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju radomszczańskiego muzeum. Podkreślił m.in., że nie może być tak, by w muzeum, które przygotowuje się do obchodów 45-lecia istnienia, wystawy stałe miały 40 lat. – Radomsko i ziemia radomszczańska zasługują, by ich dzieje miały odpowiednią muzealną wizytówkę. Tworzenie wystaw, powiększanie zbiorów i jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni muzeum to najważniejsze wyzwania – mówił podczas spotkania z dziennikarzami. W przekonaniu Tomasza Nowaka, muzeum powinno pełnić bardzo istotną rolę w budowaniu lokalnej tożsamości.

Tomasz Nowak urodził się 4 maja 1977 roku w Radomsku. Jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie historii i absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (w której był też asystentem) oraz częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza. Pracował m.in. jako nauczyciel historii, a od 1 lutego 2009 był zatrudniony w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. W latach 2006-2010 był przewodniczącym koła, a od 2010 roku jest prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku. Jest też członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracował z radomszczańskimi tytułami prasowymi: „Co Nowego” i „Gazetą Radomszczańską”. Ponadto jest autorem 4 książek, a także ponad 100 prac naukowych oraz 100 publikacji popularnonaukowych o tematyce historycznej. Czas poza pracą poświęca rodzinie, literaturze pięknej i historycznej oraz muzyce rozrywkowej.

Źródło/fot. radomsko.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content