Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

pup

Ruszył nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym PUP (sala obsługi klientów) w terminie od 1 lutego 2017 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2017 r.
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Zasady organizacji robót publicznych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce “Dla Pracodawców”.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 14 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.

Źródło: PUP Radomsko

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content