Nagroda dla PUP w Radomsku

pup

153,5 tys. złotych nagrody za działania na rzecz poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w 2014 roku otrzymał radomszczański Urząd Pracy. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone na nagrody specjalne dla pracowników. Główny wpływ na otrzymanie wysokiej oceny miał znaczny wzrost wskaźnika efektywności zatrudnieniowej oraz spadek wskaźnika efektywności kosztowej. Udało się to osiągnąć dzięki dobrej współpracy z pracodawcami oraz zmianie filozofii wydatkowania środków z Funduszu Pracy. Ponadto wpływ na pozytywną ocenę miała aktywność urzędu w obszarze dodatkowych działań takich jak realizowanie programów specjalnych oraz zlecanie działań aktywizacyjnych.

Źródło: PUP w Radomsku