Nowa bieżnia wokół boiska sportowego w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na budowę bieżni wokół boiska sportowego przy ul. Zielonej w Olsztynie. Projekt przewiduje wykonanie 2 torowej bieżni wokół murawy oraz 4 torów prostych. Nawierzchnia bieżni będzie miała kolor pomarańczowy i zostanie wykonana z poliuretanu. Na torach znajdą się numery oraz linie oddzielające poszczególne stanowiska. Oprócz tego pojawią się oznaczenia START oraz META. Bieżnia będzie otoczona betonowym obrzeżem i odwodniona poprzez drenaż prowadzący do studni chłonnych. Zakończyły się już prace nad instalacją służącą do podlewania trawy na boisku. Wykonany został odwiert, zamontowany osprzęt i pompa do studni głębinowej. W znaczny sposób wpłynie to na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem murawy boiska we właściwym stanie. Pompa będzie sterowana elektrycznie.

źródło: UG Olsztyn