Nowy program gospodarowania odpadami w subregionie? Rozmowy trwają

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy, podjęto temat stworzenia międzygminnego systemu gospodarowania odpadami, który mógłby objąć obszar wojewódzkiego subregionu północnego. System miałby się opierać na porozumieniu w ramach którego m. Częstochowa miałoby przejąć zadania własne okolicznych gmin, w zakresie pozyskiwania, składowania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Na razie projekt jest w fazie rozmów i konsultacji. Nie ma jeszcze dokumentów ani szczegółowych planów, jednak istnieje wizja, którą omawia rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj:

Realizacja tego zadania będzie następować przy wykorzystaniu infrastruktury własnej m. Częstochowy, w tym instalacji komunalnej, zarządzanej przez spółkę Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie, a także w oparciu o infrastrukturę, która może zostać wytworzona przy wykorzystaniu środków unijnych na lata 2021-2027. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego w porozumieniu z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym podjął się realizacji tego zadania, polegającego na budowie wspólnego systemu zagospodarowania odpadów, co potwierdzono zawarciem stosownego porozumienia.

Projekt ma docelowo doprowadzić do stworzenia komunalnej infrastruktury recyclingowej, która umożliwi generowanie zysków z odzyskanych surowców, co ma się ostatecznie przełożyć na obniżkę cen za wywóz śmieci. Takie są plany. Na razie wiadomo tylko, że jeżeli dojdzie do wdrożenia projektu w życie, będzie to proces dwuetapowy:

Wspólny system zagospodarowania odpadów ma być budowany w dwóch etapach: pierwszy zakłada podpisanie porozumień międzygminnych, dotyczących powierzenia m. Częstochowie przez te gminy zadania zagospodarowania odpadów komunalnych, z wykorzystaniem posiadanej już infrastruktury technologicznej w Sobuczynie. W drugim etapie planowana jest budowa subregionalnego centrum recyclingu oraz wspólnego systemu zagospodarowania odpadów.

Jeśli projekt zostanie zrealizowany, to gminy, które nie będą chciały wziąć w nim udziału, w ramach zadań własnych nadal będą mogły korzystać z infrastruktury wysypiska w Sobuczynie na dotychczasowych zasadach. Jak będą wyglądały szczegóły międzygminnej współpracy, tego jeszcze nie wiadomo. Projekt jest dopiero w fazie koncepcyjnej. O jego rozwoju będziemy jeszcze informować.

Skip to content