Odnowa linii kolejowej z Częstochowy do Koluszek

kolej tory pociag pkp - kr

Za ponad 615 milionów złotych Polskie Linie Kolejowe dokonały rewitalizacji linii z Koluszek do Częstochowy. Odnowiono 43 perony, wyposażając je w kamery monitoringu, nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Wymieniono 160 km torów. Przebudowano też 35 mostów i wiaduktów oraz wymieniono 140 rozjazdów. Czas podróży skrócił się o 30 min.

Linia kolejowa Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice to jedno z najważniejszych połączeń w Polsce wykorzystywanych do prowadzenia regionalnego i dalekobieżnego ruchu pasażerskiego. Trasa jest również intensywnie wykorzystywana przez pociągi towarowe jadące z województwa śląskiego.

Skip to content