Nie tak dawno spółka PKS Częstochowa przeżywała poważne problemy finansowe. Od marca zaczęła wychodzić na prostą. Niedawno media obiegła informacja,że PKS zatrudnia nowych kierowców.

Zdaniem Ludwika Kubasiaka, prezesa zarządu PKS Częstochowa, w spółce wszystko dobrze się układa. Spółka zaczęła zatrudniać nowych kierowców oraz zamierza w niedalekiej przyszłości nawiązać współpracę z powiatem częstochowskim i innymi jednostkami samorządowymi.

Byliśmy w likwidacji, ale już nie jesteśmy od marca. Wszystko jest w porządku. Przyjmujemy ludzi, tylko oczywiście ci, którzy nie chcieli podpisać nowych umów, gdzie zmieniliśmy warunki pracy, poprawiliśmy trochę wynagrodzenia, ale też wprowadziliśmy umowę odpowiedzialności materialnej za pojazdy, to oni odeszli i przyjmujemy nowych. Czekamy na umowy, które będziemy chcieli podpisać z powiatem. Prawdopodobnie w pierwszym rozdaniu skorzystają z możliwości przydzielenia linii według swojego rozeznania, a później będzie przetarg, bo taki jest wymóg. I oczywiście będziemy startować w tym przetargu.

Ludwik Kubasiak ma na myśli przetarg związany z nowym programem komunikacyjnym powiatu częstochowskiego. W Starostwie Powiatowym trwają prace nad przygotowaniem programu skomunikowania poszczególnych gmin z Częstochową. Szczegóły powiatowego planu komunikacyjnego omawia Adam Morzyk, członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego:

Powiat częstochowski od września 2021 rozpoczyna organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach Powiatowych Przewozów Pasażerskich. Będziemy rozpoczynać realizację tego zadania na siedmiu liniach użyteczności publicznej. Będą to linie pokrywające teren powiatu częstochowskiego:

1. linia będzie w kierunku gminy Mykanów,
2. linia w kierunku gminy Kruszyna,
3. linia w kierunku gminy Kłomnice,
4. linia w kierunku gminy Kamienica Polska,
5. linia w kierunku gminy Dąbrowa Zielona, przebiegająca przez teren gminy Przyrów,
6. linia przebiegać będzie przez gminy Olsztyn, Janów i kończy swój bieg w gminie Lelów,
7. linia pomiędzy gminami Dąbrowa Zielona a Lelów, przez Koniecpol.

W pierwszym etapie projektu, czyli od września, przewoźnicy będą wybierani w drodze zawierania bezpośrednich umów (w oparciu o odpowiednie przepisy dot. transportu publicznego). Starostwo będzie w pierwszej kolejności brało pod uwagę tych przewoźników, którzy już realizują usługi przewozowe na wskazanych trasach. Natomiast od nowego roku, przewoźnicy będą już wybierani w drodze przetargu i na długie okresy współpracy. Szczegóły programu i kryteria selekcji przewoźników zostaną doprecyzowane podczas lipcowej sesji Rady Powiatu. A jak będą ustalane ceny biletów?

Bilety będą regulowane uchwałą Rady Powiatu, która uchwali maksymalne stawki. Zakładamy tutaj różnorodność, w zależności od ilości przejechanych kilometrów.

Wiadomo natomiast, że dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będzie można nieco obniżyć cenę biletów. Starostwo planuje rozwijać program komunikacyjny we współpracy z poszczególnymi gminami:

Proces tworzenia publicznego transportu zbiorowego jest trwały, on się nie zakończy 1 września, tylko myślę, że na przestrzeni lat będziemy rozwijać publiczny transport zbiorowy. Mam nadzieję, że gminy naszego powiatu będą mocno zainteresowane, żebyśmy to wspólnie robili. No i tak na przestrzeni lat 5-10, myślę, że moglibyśmy dojść do takiego modelu doskonałego, który byłby obsługiwany przez nowoczesne, wysokostandardowe autobusy.

W etapie zawierania wieloletnich umów, Starostwo Powiatowe będzie także wymagało od przewoźników dostosowywania pojazdów do zaproponowanej przez siebie szaty graficznej, aby wszystkie autobusy kursujące na liniach powiatowych były łatwo rozpoznawalne. Póki co czekamy do września na uruchomienie pierwszych połączeń.

RG