Inwestycje w Olsztynie i Poraju znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa śląskiego i otrzymają dofinansowanie na budowę drogi łączącej dwie gminy i dwa powiaty.

Więcej o inicjatywie mówi burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski:

Od kilku lat myśleliśmy i szukaliśmy możliwości i sposobu finansowania na połączenie dwóch miejscowości Biskupice i Choroń, a tym samym jest to połączenie gminy Olsztyn z gminą Poraj i połączenie powiatu częstochowskiego i powiatu myszkowskiego. Ta droga niesie za sobą jeszcze wiele innych korzyści mianowicie, byłaby to taka mała obwodnica Biskupic. To znaczy skracałaby zdecydowanie drogę między gminą Olsztyn, a gminą Poraj. Po za tym byłaby świetną też trasą rowerową, dzięki której moglibyśmy się połączyć z Porajem. I teraz droga z Częstochowy do Poraja wiodła by przez Olsztyn, a już drugie takie rozwiązanie się buduje rowerowe, bo powstaje trasa przez Zrębice i będzie to połączenie Częstochowy przez Olsztyn z Żarkami. Jak jesteśmy pośrodku to zawsze mamy szansę by tych rowerzystów dojechało do nas więcej.

Miasto i Gmina Olsztyn na realizację budowy dróg otrzyma prawie 2,5 mln zł dofinansowania.

W tej chwili projektujemy jeszcze przedłużenie ścieżki rowerowej od parkingu tego głównego pod Sokolimi Górami w kierunku Biskupic przy drodze powiatowej. I takim naturalnym przedłużeniem tej trasy rowerowej, będzie właśnie ta droga na Choroń. – dodaje burmistrz.

Latem bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Łącznie z budżetem gminy i dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prace nad inwestycjami zakończą się w 2024 r.

KKO

Skip to content