Ponad 95 procent środków z RPO rozdysponowane

flaga

95,7% środków w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 już rozdysponowane. Łącznie podpisano 4761 umów. Dla wszystkich projektów, które mają podpisane umowy o dofinansowanie, wpłynęło 4356 wniosków o płatność końcową. Taki wniosek to jeden z elementów świadczących o zakończeniu realizacji projektu. Z tego wynika, że 405 projektów jest jeszcze w trakcie realizacji. Łączna wartość dofinansowania wynosi 7,2 mld. zł.

W ostatnich dniach Zarząd Województwa Śląskiego, w ramach obszaru Rewitalizacja „duże miasta” oraz Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, dokonał wyboru kolejnych projektów. Łącznie do dofinansowania wybrano 29 projektów na kwotę dofinansowania 42,9 mln zł.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content