Ponad dwa miliony złotych na rewitalizację parku

park

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował, że Radomsko otrzymało dwa i pół miliona złotych na pierwszy etap rewitalizacji Parku Świętojańskiego. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Przypomnijmy, że koncepcję rewitalizacji Parku Świętojańskiego opracowało Konsorcjum wrocławskich pracowni Grażyny Huryk (Pracownia Projektowania i Realizacji AHA) i Karoliny Michalak (Landforma).

W projekcie uwzględniono budowę sceny letniej wraz z zagospodarowaniem placu, gdzie odbywać się będą m.in. koncerty, którym będą towarzyszyć fontanny multimedialne. Odnowiona zostanie niecka stawu wraz ze skarpami, schodami oraz ptaszarnią. Ponadto wyremontowany zostanie plac zabaw w parku i aleje spacerowe. Renowacji poddany zostanie pomnik Św. Jana Nepomucena. Istniejący budynek gospodarczy zostanie zaadoptowany i rozbudowany na miejsce spotkań przy kawie, a część parku zostanie dostosowana do organizacji imprez. Oprócz ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki powstanie także ścieżka dendrologiczna.

Pierwszy etap rewaloryzacji parku będzie dotyczył części zlokalizowanej na północ od Radomki. Warto zaznaczyć, że dotacja stanowi blisko połowę kosztów realizacji przygotowanego projektu.

Informacja UM Radomska