Powiatowe dotacje na sport

Zarząd Powiatu Częstochowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dotyczącej złożonych wniosków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, udzielono dotacji następującym organizacjom:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim: Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie w wysokości: 34 000 zł
2. Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku sportowego: Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Częstochowie w wysokości: 32 000 zł

źródło: czestochowa.powiat.pl