Powstanie ekspertyza i program naprawczy dla A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

Biuro projektowe TRAKT z Katowic wykona ekspertyzę oraz program naprawczy dla autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie. Wartość podpisanej umowy to 9 959 310 zł.
Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. Zakończenie prac projektowych nastąpi w styczniu 2024 r., co umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty, a rozpoczęcie prac w terenie planowane jest na początku 2025 roku.

Kiedy powstanie dokumentacja
W ciągu ośmiu miesięcy powstanie ekspertyza techniczna infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowy program naprawczy dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie. W ciągu 12 miesięcy powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

Ograniczenia prędkości
Obecnie na odcinku A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie, w związku z nierównościami nawierzchni, wprowadzone zostały ograniczenia prędkości do 110 km/h oraz 80 km/h. Do tych ograniczeń należy się bezwzględnie stosować.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content